Toelichting Execution Only ofwel geen voorafgaand advies.

In de wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht Vathorst Verzekeringen zich om klanten er expliciet op te wijzen wanneer advisering geen onderdeel uitmaakt van de dienstverlening ofwel Execution Only.

Execution Only is bedoeld voor die klant, die al precies weet wat hij of zij wil hebben. Bij de zogenaamde execution only diensten is dus geen sprake van advies; alleen van een zorgvuldige aanbieding van het product of zorgvuldige bemiddeling bij de totstandkoming van de overeenkomst.

U bent als klant in het geval van execution only zelf verantwoordelijk voor de beoordeling welk product bij uw situatie past.

Wij fungeren bij Execution Only als bemiddelingskantoor die alleen uitvoert wat gewenst wordt. Bij de dienstverlening op basis van‘’ execution only’’ krijgt u geen enkel financieel advies in de zin van de Wet Financieel Toezicht (Wft). U maakt alleen gebruik van onze bemiddelingsactiviteiten. Wij verlenen geen nazorg zoals bedoeld in de wet.

De zorgplicht ligt hier dan ook volledig bij u als klant zelf. Bij deze vorm van dienstverlening “Execution Only”is dus geen sprake van enig advies van onze kant. Bent u toch niet zeker over de dekking, voorwaarden of iets anders, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het afsluiten van een verzekering. Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als achteraf blijkt dat er betere alternatieven mogelijk waren, aangezien wij u hieromtrent niet hebben geadviseerd.

Kort samengevat houdt Execution only dus in:

  • Dat wij uitsluitend bemiddelen in de totstandkoming van de overeenkomst tussen u de verzekeraar.
  • Dat u van ons alle productinformatie ontvangt van de door u gekozen aanbieder.
  • Dat wij u niet adviseren en derhalve ook niet kijken naar andere en/of betere oplossingen en voorwaarden, zodat wij niet aansprakelijk zijn als achteraf blijkt dat het financiële product niet aansluit bij uw persoonlijke situatie of dat er betere alternatieven mogelijk waren.
  • Dat wij u niet informeren over de eventuele fiscale gevolgen van de aanschaf van het financiële product.
  • Het afsluiten van het financiële product van uw keuze kunnen wij alleen indien wij een agentschap hebben van de aanbieder van het financiële product.