Wat is fraude?

Fraude bij aanvragen;

Fraude is bijvoorbeeld als u bij het aanvragen van een verzekering informatie verzwijgt, u krijgt dan een verzekering waar u geen recht op heeft.

Fraude bij verzekeringsuitkering;

Als u onjuiste of onvolledige informatie verstrekt bij een verzoek om een verzekeringsuitkering zodat u een uitkering krijgt terwijl u daarop geen recht heeft. Alle vormen van fraude kosten geld en beïnvloeden uiteindelijk de prijs van het financiële product.

Gevolgen bij fraude;

Indien achteraf blijkt dat er sprake is van fraude zullen de meeste verzekeraars overgaan tot een CIS registratie, dit heeft grote gevolgen voor u bij het aanvragen van nieuwe financiële producten.

Aan een registratie zijn veel wetten en regels verbonden waaronder ook de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, u komt dus niet zomaar op de lijst te staan. De overheid controleert regelmatig of partijen zich aan de wet en regelgeving houden. De verzekeraar of gevolmachtigd agent moet ook vooraf melden dat hij uw gegevens registreert.

Wil u weten wat er over u geregistreerd staat?

Op de website van de Stichting CIS kunt u lezen hoe u inzage krijgt in uw gegevens, of wat u moet doen indien u het niet eens bent met uw registratie.

Wat houdt het Lik-op-stukbeleid in?

Om te voorkomen dat de goedwillende premiebetalers voor de kosten moeten opdraaien hebben verzekeraars een lik-op-stukbeleid, dit houdt in dat Verzekeraars conform de wet een standaard schadevergoeding van € 532,00 bij een fraudeur in rekening mogen brengen voor indirecte schade (onderzoekskosten om fraude vast te stellen). Naast dit bedrag mag de verzekeraar ook nog de directe schade (onterecht uitgekeerde bedragen) verhalen op de fraudeur.

De uitvoering van de claim wordt gedaan door ServiceOrganisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA), die weer onder toezicht staat van de stichting Directe Aansprakelijkstelling Aan Daders (DAAD). Aan de stichting DAAD zijn ook de Nationale Politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie verbonden.

Vragen en klachten over afwikkeling van uw dossier?

Voor klachten over de inhoudelijke beoordeling van het fraudedossier kunt u terecht terecht bij de verzekeraar. Voor vragen of klachten over de uitvoering van de aansprakelijkstelling kunt u bij SODA terecht:

  • Telefoon: 088 – 3223 123 (tijdens kantooruren)
  • E-mail: info@so-da.nl

Mocht u er met SODA niet uitkomen, dan kunt een beroep doen op de klachtenregeling van de onafhankelijke stichting DAAD, toezichthouder van SODA.