Om met uw huidige verzekeringen over te stappen hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig, middels onderstaande formulier kunt u ons machtigen om uw bestaande schadeverzekeringen onder te brengen bij Vathorst Verzekeringen.

Vul hieronder uw gegevens in. Klik op ‘Print’ om uw intermediairwijziging uit te printen. Dit kaartje dienst u vervolgens te ondertekenen en op te sturen naar; Vathorst Verzekeringen, Postbus 57, 9540AB  Vlagtwedde of uploaden via ons formulier. Wij zullen vervolgens de verzekering voor u opzeggen bij uw huidige verzekeraar.

  • Persoonlijke gegevens

  • Uw verzekering

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

Wettelijke geldende opzegtermijnen;

1e Contractstermijn:

Uitgangspunt is dat particuliere schadeverzekeringen een contractduur hebben van 1 jaar. Meerjarige contracten mogen nog wel worden aangeboden maar de klant moet hier wel uitdrukkelijk mee instemmen (twee handtekeningen). Deze instemming blijkt uit een extra handtekening of – als de aanvraag digitaal tot stand komt – een expliciete akkoordverklaring.

2e Contractstermijn Geïnformeerde verlenging:

De verzekering wordt alleen stilzwijgend verlengd als de verzekeringnemer tijdig voor het verstrijken van de 1e contractstermijn hierover is geïnformeerd. Nadat de verzekering is verlengd, heeft u als verzekeringnemer het recht de verzekering op elk moment te beëindigen, met een opzegtermijn van 1 maand.

Dit geldt ook voor meerjarige contracten, tenzij de verzekeringnemer er uitdrukkelijk voor kiest dat de verzekering opnieuw voor dezelfde duur wordt verlengd. Hier is dan weer opnieuw een handtekening van de verzekeringnemer voor nodig. De verzekeringnemer die hiervoor kiest, heeft geen recht op tussentijdse beëindiging.