Autoverzekering Voogd ★ ★ ★ ★ ★

 • Autoverzekering voogd
 • Voogd en voogd autoverzekering berekenen
 • Voogd en Voogd Autoverzekering
 • Goedkope autoverzekering Voogd
goedkope autoverzekering voogd

Autoverzekering Voogd | Voogd en Voogd autoverzekering

Via de vergelijkingsmodule van Voogd en Voogd verzekeringen kunt u snel uw  autoverzekering Voogd en Voogd berekenen, uw Voogd en Voogd autoverzekering vergelijken op premie, dekking, polisvoorwaarden.

Goedkope autoverzekering voogd | Voogd en Voogd verzekeringen

In 5 minuten Voogd en Voogd autoverzekering online geregeld. Bij de autoverzekering Voogd heeft u de keuze uit drie dekkingen*, waarvan de WA verzekering autoverzekering Voogd wettelijke verplicht is, of u kiest voor meer zekerheid, voor Voogd en Voogd autoverzekering met de dekking WA beperkt Casco of de Voogd en Voogd autoverzekering met all risk dekking. Nadat u  het aanvragen van uw goedkope autoverzekering voogd via vergelijkingsmodule heeft afgerond,  krijgt u  in de meeste gevallen direct een dekkingsbevestiging.

Nooit meer zoeken naar polissen | Mijn verzekeringen

Uw voordelen

Uw voordelen op een rij;

 • Zelf uw autoverzekering Voogd en Voogd berekenen
 • Zelf uw Voogd en Voogd autoverzekering beheren, wijzigen
 • Eenvoudig schades melden op uw autoverzekering Voogd
 • 24/7 uw autoverzekering Voogd online inzien en wijzigen

Meer informatie: autoverzekering Voogd

Belangrijke overwegingen | dekkingskeuze

Om verwarring/discussie achteraf te voorkomen over de vergoeding van uw schade, is het van belang dat u bij het maken van uw dekkingskeuze zich niet te beperkt tot alleen de hoogte van de premie maar ook andere afwegingen meeneemt in uw beslissing zoals bijvoorbeeld;

 • Uw financiële mogelijkheden
  Heeft u indien u betrokken raakt bij een aanrijding voldoende financiële mogelijkheden om direct een andere auto te kopen. De meeste mensen hebben hun auto dagelijks nodig.
 • Ruitschade
  Dit kan tegenwoordig een dure(bijvoorbeeld Head-Up Display) aangelegenheid zijn, check dus het werkelijk premieverschil, soms is het maar een relatief klein premieverschil om ruitschade toch mee te verzekeren.
 • Schade door uzelf veroorzaakt
  Premieverschil tussen WA-Beperkt Casco en WA-Volledig Casco kan meevallen zeker als uw auto nog een relatief hoge dagwaarde heeft.

  Belangrijk:
  schade aan uw eigen voertuig door uw eigen toedoen wel/niet gedekt, een keuze die u heel goed moet overwegen, voorkom dat u achteraf met hoge reparatiekosten komt te zitten die u zelf moet betalen.

* Het blijft uw eigen keuze welke risico’s u wel en niet wilt verzekeren.

Gevolgen schorsen autoverzekering Voogd

Indien u niet binnen de gestelde termijn uw premie heeft betaald zal Voogd en Voogd verzekeringen de dekking van uw Voogd en Voogd autoverzekering opschorten, en per schorsingsdatum uw kenteken afmelden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Gevolg;
Wanneer u aan het verkeer deelneemt, doet u dat onverzekerd en komen eventuele schades voor uw eigen rekening. Wij wijzen u erop dat het onverzekerd deelnemen aan het wegverkeer een strafbaar feit is waarop een forse boete staat.

Betekenis WA dekking | autoverzekering Voogd

U bent wettelijk verplicht uw auto minimaal WA te verzekeren. De WA dekking van de Voogd en Voogd autoverzekering vergoedt de schade die u veroorzaakt aan anderen. Sluit u de  autoverzekering Voogd en Voogd met alleen WA dekking, dan dekt de Voogd en Voogd autoverzekering de schade aan uzelf en aan uw eigen auto niet. U heeft geen eigen risico. De autoverzekering Voogd met WA dekking wordt meestal afgesloten voor auto’s ouder dan 9 a 10 jaar.

Betekenis WA + Beperkt casco dekking | autoverzekering Voogd

Met de WA beperkt casco dekking van de autoverzekering Voogd bent u verzekerd voor schade die u met uw auto toebrengt aan anderen (WA) én voor schade aan uw eigen auto  als gevolg van natuurschade, ruitschade en diefstal (beperkt casco). U heeft bij de meeste verzekeraar van Voogd en Voogd verzekeringen wel een eigen-risico. Herstel van de schade (ruit- en blikschade) via een aangesloten herstelbedrijf van Voogd en Voogd verzekeringen heeft voor u zo zijn voordelen, en voorkomt dat u achteraf met extra(hoge) kosten wordt geconfronteerd. De autoverzekering Voogd met WA beperkt casco dekking  wordt meestal afgesloten voor auto’s tussen de 5 en 9 jaar oud.

Wat is verzekerd*

Schade aan uw eigen auto (inclusief ruitschade) door:
– Brand, ontploffing, kortsluiting en blikseminslag
– Diefstal, inbraak en joyriding, of poging hiertoe
– Oplichting/ verduistering
– Breuk of beschadiging van een ruit. Met beschadiging worden barsten,   sterretjes en putjes bedoeld. Maar bijvoorbeeld geen krassen
– Storm (windkracht 7 of hoger)
– Natuurrampen zoals een lawine of overstroming
– Botsing veroorzaakt door vogels en loslopende dieren (alleen de directe schade)
– Transport per boot, trein en vliegtuig
– Rellen

Wat is niet verzekerd*

Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden van deze Autoverzekering is schade die direct verband heeft met gebruik van alcohol of drugs door de bestuurder niet verzekerd.
Heeft u schade door diefstal, inbraak of joyriding, of poging daartoe? Dan is dat alleen verzekerd als de auto voldoet aan de beveiligingseisen en tijdens voorval conform de polisvoorwaarden was afgesloten, en een origineel geldig beveiligingscertificaat kan worden overlegd.

*voor volledigheid raadpleeg uw polisvoorwaarden.

Betekenis All Risk (WA + Casco) | autoverzekering Voogd

Volledig Casco wordt ook wel All Risk dekking genoemd, is de meest uitgebreide autoverzekering. De autoverzekering Voogd met all risk dekking vergoedt naast de verplichte WA-dekking ook schade aan uw eigen auto door uw eigen toedoen. Het heeft dan wel gevolgen voor uw Bonus/malus korting. De voogd en voogd autoverzekering met all risk dekking wordt meestal afgesloten voor auto’s tot 6 jaar oud.

Overzicht extra dekkingen | Schade en ongevallen verzekering voor inzittende

Ongevallen verzekering voor inzittende

Keert een vooraf vastgesteld bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Schadeverzekering voor inzittenden

Vergoedt de werkelijk geleden schade van bestuurder en passagiers bij een ongeluk; Naast medische kosten, huishoudelijke hulp, kleding, smartengeld, letselschade, uitvaartkosten worden door deze verzekering gedekt.

Een goede reden kan zijn

U denkt er uiteraard liever niet aan, maar wanneer u (en uw gezinsleden) bij een aanrijding betrokken raken, zorgt de schadeverzekering voor inzittende ervoor dat u uw schade direct kunt claimen bij de verzekeraar, u hoeft dus niet te wachten op een eventueel slepende procedure met de autoverzekeraar van de wederpartij.

Belangrijk voor u als bestuurder: wanneer uzelf het ongeluk veroorzaakt hebt, bent u niet gedekt op de WA dekking van uw autoverzekering.

Pechhulp verzekering

Hulpverlening bij pech

Hulpverlening is veelal alleen meeverzekerd als het pechgeval zich voordoet in het buitenland en het motorrijtuig volledig casco is verzekerd.

Mobiliteitsgarantie / Pechhulp

Naast de hulpverlening die onder de dekking van uw motorrijtuigverzekering valt, is het mogelijk een aparte verzekering voor hulpverlening bij pech en/of ongeval af te sluiten. Indien u deze verzekering heeft afgesloten, heeft u naast een uitgebreide hulpverlening ook recht op vervangend vervoer gedurende een bepaalde periode wanneer het motorrijtuig niet binnen redelijke termijn kan worden gerepareerd. Raadpleeg de polis van deze apart afgesloten verzekering.

Rechtsbijstand/verhaalsrechtsbijstand

U raakt door toedoen van de tegenpartij betrokken bij een ongeval. U heeft uw auto WA of WA beperkt casco verzekerd, op grond van deze dekking is schade aan het eigen voertuig niet verzekerd. U dient uw schade nu te verhalen op de tegenpartij. Het probleem is op te lossen door een rechtsbijstand- of verhaalsbijstandverzekering af te sluiten. Het maakt uw autoverzekering, Bestelautoverzekering, vrachtwagenverzekering, motorverzekering wel iets duurder, maar voorkomt dat u achteraf met extra(hoge) kosten wordt geconfronteerd.

Premie en no-claimkorting

Korting op uw premie met Schadevrij jaren

Het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd bepaalt de korting.
Ieder jaar dat u geen schade heeft geclaimd, stijgt uw schadevrije jaren met één.
Claimt u een schade waarvoor Voogd en Voogd verzekeringen een uitkering doet, dan valt u terug naar een lagere trede. Vanaf 1 januari 2016 gebruiken verzekeraars een vaste terugvaltabel. Dit houdt in dat de schadevrije jaren volgens vastgelegde regels berekend worden. Bij één schade in een verzekeringsjaar daalt het aantal schadevrije jaren op de polis met vijf jaar, dit is voor iedereen gelijk. Wanneer sprake is van 15 schadevrije jaren of meer, dan daalt het aantal schadevrije jaren altijd naar 10 bij 1 gebeurtenis. Het gebruik van dezelfde terugvaltabel betekent duidelijkheid en voorkomt willekeur. Ook blijft het aantal schadevrije jaren betrouwbaar. Daardoor kunnen verzekeraars de schadevrije jaren juist gebruiken voor het bepalen van de korting. Uw nieuwe kortingspercentage geldt met ingang van het eerstvolgende verzekeringsjaar van het jaar waarin de schade plaatsvond.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Wanneer valt u niet terug in Bonus Malus bij een schade:

– Die Voogd en Voogd verzekeringen volledig kan verhalen op de wederpartij.
– Bij schade aan uw auto door vervoer van gewonden.
– Door brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag
– Door diefstal, inbraak en joyriding, of poging hiertoe.
– Door breuk of beschadiging van een ruit.
– Door storm (windkracht 7 of hoger)
– Door natuurrampen zoals een lawine of overstroming
– Door botsing met vogels en loslopende dieren
– Door transport per boot, trein en vliegtuig
– Door rellen
– Die valt onder de dekking Hulpverlening – Die u volledig zelf (terug)betaald heeft binnen 12 maanden nadat Voogd en Voogd verzekeringen u heeft geïnformeerd over de uitgekeerde schade, na ontvangst van uw betaling zal de verzekeraar uw aantal SVJ herstellen.
– Jaarlijks bij de prolongatie, en bij beëindiging van de verzekering, ontvangt u een opgave van de opgebouwde schadevrije jaren.

Wanneer is er sprake van materiële schade?

Gaat het om blikschade of kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.

Wanneer is er sprake van letselschade?

Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer (vrijwel) is genezen.

2e gezinsauto verzekeren | autoverzekering Voogd en Voogd

Tweede gezinsauto verzekeren op autoverzekering Voogd en Voogd

U kunt bij de autoverzekering Voogd en Voogd van Voogd en Voogd verzekeringen een tweede gezinsauto’s voordelig verzekeren. De bonus/malus korting die gelden voor uw eerste auto gelden ook voor de tweede auto binnen uw gezin, deze regeling is ook mogelijk voor een motorverzekering Voogd en Voogd 6 wielenregeling.

Voordelen Gezinsautoregeling

Indien u een nieuwe auto koopt, dan vangt u weer op 0 schadevrije jaren aan,  middels de gezinsautoregeling kunt u uw opgebouwde no-claimkorting ook voor uw nieuwe auto gebruiken..

Wanneer geldt de gezinsautoregeling?

U profiteert van de gezinsautoregeling indien u aan de volgende criteria voldoet;

 1. uw eerste auto is via Vathorst Verzekeringen ook bij Voogd en Voogd verzekeringen verzekerd.
 2. de bestuurders van de eerste en andere auto(‘s) zijn elkaars partner.
 3. Partners zijn woonachtig op hetzelfde adres of eigenaar van beide auto’s,
 4. auto’s dienen op hetzelfde adres geregistreerd te staan.
 5. de bestuurder van de extra auto is ouder dan 24 jaar.
 6. Geen schade gehad waardoor hij terugviel in schadevrije jaren(meeste verzekeraar hanteren periode van 2 a 3 jaar).

Zijn winterbanden verplicht in Nederland?

Winterbanden zijn niet verplicht in Nederland neen, of althans, voorlopig nog niet, maar kunnen wel nuttig zijn.

Wat is het verschil tussen zomer- en winterbanden?

Winterbanden onderscheiden zich van zomerbanden door:

 • de extra inkepingen die, op het ogenblik dat er meer grip nodig is, zich in de grond vastbijten
 • hun langere soepelheid bij lagere temperaturen
 • hierdoor rollen winterbanden beter op het asfalt, zijn ze minder onderhevig aan slijtage en rijden ze comfortabeler.

Kortom, hoewel het bij ons in Nederland niet verplicht is, zijn winterbanden geen overbodige luxe. Ze verhogen aanzienlijk de veiligheid op de baan wegens hun betere grip, beperken hierdoor de remafstand (t.o.v. zomerbanden tijdens de wintermaanden) en zorgen voor een beter comfort en minder stress.

Zijn winterbanden in het buitenland verplicht?

In Europa zijn er slechts een aantal lidstaten waar winterbanden verplicht zijn. Een overzicht van alle wettelijke en individuele verplichtingen met betrekking tot de verkeersveiligheid per land van de Europese Unie vindt u hier.

Let op: hierboven wordt een deel van de polisdekkingen in beperkte mate toegelicht.
Derhalve kunt u aan deze vragen en antwoorden geen rechten ontlenen en zijn de polisvoorwaarden te allen tijde leidend.