Opstalverzekering
★ ★ ★ ★ ★

  • Opstalverzekering Voogd
  • Opstalverzekering berekenen
  • Opstalverzekering vergelijken
  • Goedkoopste opstalverzekering

Opstal is een technische term voor een huis. Uw huis kan op veel manieren beschadigen. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak groot. Met een opstalverzekering bent u verzekerd voor de financiële gevolgen van dit soort gebeurtenissen. Wanneer u voor uw koophuis een hypotheek afsluit, bent u vaak verplicht een opstalverzekering af te sluiten. Een opstalverzekering wordt vaak op basis van de herbouwwaarde van uw huis afgesloten. 

Welke risico’s dekt een opstalverzekering?

Over het algemeen dekt een opstalverzekering schade aan uw huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Uitgebreidere dekking

Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar.

Voor de verzekering kan een eigen risico gelden.

Wat houdt begrip onderverzekering in?

Bij een inboedelverzekering en een opstalverzekering is er een bepaald bedrag verzekerd. Bij het aangaan van de verzekering kun je dit op 2 manieren opgeven;

De nieuwwaarde van je inboedel, totaal aan spullen geef je op en dat wordt dan het verzekerde bedrag, de vraag van onderverzekering komt dan al gauw om de hoek kijken heb je een juiste inschatting gemaakt van de opgegeven waarde.

Bij de woning geldt de herbouwwaarde van je huis. Het is belangrijk dat dit bedrag niet lager is dan de werkelijke waarde. Dit betekend dat als je schade krijgt je een evenredig deel van de schade uitbetaald krijgt en dus niet je totale schade. Er moet dan wel sprake zijn van schadebedrag wat hoger ligt dan de opgegeven verzekerde waarde.

Oplossing voor het bovenstaande probleem is;

Kiezen voor een inboedelverzekering en opstalverzekering met een waarde vaststelling op basis van een inboedelwaardemeter en/of herbouwwaardemeter. Als je die hebt ingevuld krijg je daarmee garantie tegen onderverzekering. Je moet wel elke vijf jaar opnieuw zo'n meter invullen om de garantie te houden.

Meer informatie over uw opstalverzekering

Wat wordt bedoeld met de economische huurwaarde?

De waarde, die bij aanbieding voor tijdelijke verhuur door de meest biedende gegadigde zou zijn betaald.

Wat wordt bedoeld met executiewaarde, vrij van huur en gebruik?

De waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen openbare verkoop. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de rente of aflossing van de hypotheek niet meer wordt betaald. Deze waarde wil de geldverstrekker weten bij een hypotheekaanvraag. Deze waarde ligt lager dan de vrije (of onderhandse) verkoopwaarde. De executiewaarde zal rond de 90% van de vrije (of onderhandse) verkoopwaarde liggen.

Wat wordt bedoeld met executiewaarde in verhuurde staat?

De waarde die de woning in verhuurde staat opbrengt, bij een gedwongen openbare verkoop.

Wat wordt bedoeld met gedwongen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik?

De waarde van de woning wanneer die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn verkocht moet worden. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoond door een ander.

Wat wordt bedoeld met gedwongen onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat?

De waarde van de woning, wanneer die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn verkocht moet worden. De woning is verhuurd aan en bewoond door een ander.

Wat wordt bedoeld met herbouwwaarde?

De herbouwwaarde van een woning, is het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het verzekerde gebouw, direct na het voorval op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Deze waarde is ook afhankelijk van toegevoegde “bestanddelen” zoals een nieuwe keuken of een badkamer. De herbouwwaarde is inclusief of exclusief funderingen en is alleen gebaseerd op de opstal.

Bij appartementen wordt de herbouwwaarde niet vermeld. Dit komt doordat de waarde niet los valt te zien van de overige appartementen in het gebouw. Doorgaans is een appartement verzekerd via de Vereniging van Eigenaren.

Wat wordt bedoeld met onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik?

Ook wel vrije verkoopwaarde genoemd. De waarde van de woning, wanneer u deze in normale omstandigheden verkoopt. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoond door een ander.

Wat wordt bedoeld met onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat?

De waarde van de woning wanneer deze in normale omstandigheden verkoopt terwijl de woning is verhuurd aan, en bewoont door een ander.

Wat wordt bedoeld met vrije verkoopwaarde vrij van huur en gebruik?

Ook wel onderhandse verkoopwaarde genoemd. De waarde van de woning wanneer deze in normale omstandigheden verkocht wordt. De woning is vrij van huur en gebruik, en wordt dus niet verhuurd aan en bewoont door een ander.

Wat wordt bedoeld met waarde in verpachte staat?

De prijs, die bij langdurige verpachting als bedoeld in de Pachtwet door de meest biedende gegadigde zou zijn betaald.

Wat wordt bedoeld met WOZ waarde?

De waarde van uw woning die de belastingdienst wil weten . De belastingdienst heeft de waarde in het economische verkeer nodig om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen. Tevens hebben ze de waarde van uw woning nodig ten behoeve van diverse belastingheffingen zoals: de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterschapslasten.

Gevolgen schadeverzekering bij een echtscheiding?

De meeste mensen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. De bezittingen en de schulden moeten 50/50 verdeeld worden. Wat er met de verzekeringen moet gebeuren is afhankelijk van de soort verzekering, de verdeling daarvan kan men ook meenemen in het echtscheidingsconvenant.

Verzekeringen worden gesloten om een risico af te dekken, Wie in het huis blijft wonen, krijgt de inboedel- en de opstalverzekering op naam. Eén van beide houdt de aansprakelijkheidsverzekering of rechtsbijstandverzekering en de ander moet een nieuwe verzekering(en) afsluiten.

Bepaalde verzekeringen zijn al persoonlijke verzekeringen zoals bijvoorbeeld een zorgverzekering. Bij de autoverzekering dien je ook overeenstemming te hebben over de opgebouwde schadevrije jaren mee. Andere verzekeringen volgen het risico.

Let op: hierboven wordt een deel van de polisdekkingen in beperkte mate toegelicht.
Derhalve kunt u aan deze vragen en antwoorden geen rechten ontlenen en zijn de polisvoorwaarden te allen tijde leidend.