Wat moet u doen bij pech, ongeval of diefstal? Wij staan klaar om u te helpen.

Schade aan uw auto door bijvoorbeeld een aanrijding, inbraak of diefstal is vervelend en kan een tijdrovend kwestie zijn; dan is het goed om te weten wat u het beste kunt doen. En hoe u die schade het beste kunt melden en bij welke betrokken partijen u het moet melden; bijvoorbeeld online/telefonisch  kunt melden. Op die manier kan Vathorst Verzekeringen u optimaal van dienst zijn.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een kort overzicht van wat u moet doen bij pech, ongeval of diefstal. Ook leest u wanneer u recht heeft op hulpverlening.

Raadpleeg voor een volledig overzicht uw polisvoorwaarden. Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat onderstaande bepalingen over hulpverlening niet van toepassing zijn voor vrachtautoverzekeringen.

Wat te doen na een aanrijding met uw auto?

EUROPEES SCHADEFORMULIER

Vul bij schade ter plaatse, eventueel samen met de andere partij, het Europees Schadeformulier in en meld bij thuiskomst direct online de schade via mijn verzekeringen. Indien er sprake is van Letselschade vul dit in op de achterkant en ga direct of in ieder op hele korte termijn langs bij uw huisarts.

In een groot aantal Europese landen is dit formulier in gebruik en zijn de indeling en vragen precies gelijk, ongeacht de taal. Beide partijen moeten de voorzijde van het formulier ondertekenen (zie verder de instructie op het schadeformulier)

BELANGRIJK: een ondertekend schadeformulier geldt in veel landen als bewijsstuk. Onderteken daarom alleen formulieren waarvan u de inhoud kent en waarmee u het eens bent.

Waarschuw de Politie

Noteer het adres van het politiebureau en naam van de agent op het schadeformulier.

Indien er getuigen zijn;Noteer de naam- en adresgegevens van eventuele getuigen.

Foto’s

Maak, zo mogelijk, foto’s en een situatieschets direct na het ongeval.

Schuldvraag

U mag geen uitspraken doen inzake de schuldvraag.

Kunt u door de schade niet verder rijden?

Bel dan met het Alarmnummer wat vermeld staat achterop uw Groenekaart.

Hulpverleningskaart/Groene kaart

Ook op achterkant van uw groene kaart vindt u belangrijke telefoonnummers en een beknopt overzicht wat u moet doen in geval van schade door een ongeval.

U raakt door toedoen van de tegenpartij betrokken bij een ongeval?

U heeft uw auto WA of WA beperkt casco verzekerd, op grond van deze dekking is schade aan het eigen voertuig niet verzekerd. U dient uw schade nu te verhalen op de tegenpartij.

Wat kunnen wij voor u doen;

Indien u geen rechtsbijstand verzekering heeft afgesloten betekent dit natuurlijk niet dat u zelf de schade dient te verhalen. Bij schade bieden wij u de service die u mag verwachten, en zullen wij de schade proberen te verhalen op de tegenpartij, of in overleg met u uitbesteden aan een professionele partij. Partijen die niets anders doen dan schade verhalen en exact weten waar zij mee bezig zijn.

Rechtsbijstand- of verhaalsbijstandverzekering bijverzekeren;

Het probleem is op te lossen door een rechtsbijstand- of verhaalsbijstandverzekering af te sluiten. Het maakt uw autoverzekering, bestelautoverzekering, vrachtwagenverzekering, motorverzekering wel iets duurder, maar voorkomt dat u achteraf met extra(hoge) kosten wordt geconfronteerd.

Letselschade

Bij een schade met letsel wordt de afwikkeling een compleet ander verhaal, dit is een vak apart, de schades zijn vaak complex en het is voor u van groot belang en belangrijk om een goed sluitend dossier(uw financiële belangen kunnen geschaad worden als niet de juiste stappen gezet worden) op te bouwen om sterk te staan bij een eventuele Rechtszaak. Een goede keuze inzake uw belangenbehartiger ”Letseladvocaat” is dus van groot belang informeer van te voren bij bijvoorbeeld De Letselschade Raad of Stichting De Ombudsman hoe hun ervaringen met die desbetreffende belangbehartiger zijn. Het afwikkelen van dergelijke schades laten wij daarom over aan specialisten ”Letseladvocaat”.

Herstel door een aangesloten herstelbedrijf?

U heeft schade aan uw auto, zoek direct een Schadehersteller bij u in de buurt klik hier. Om verwarring/discussie achteraf te voorkomen over de vergoeding van uw schade, wijzen wij u op het volgende sommige verzekeraar hanteren een verhoogd eigenrisico indien u de reparatie via een niet aangesloten hersteller laat uitvoeren. Herstel van de schade (ruit- en blikschade) via een aangesloten herstelbedrijf heeft dus voor u zo zijn voordelen, en voorkomt dat u achteraf met extra(hoge) kosten wordt geconfronteerd.

Wat te doen na diefstal van uw auto?

Politie aangifte

Doe direct na ontdekking aangifte bij de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden. En vraag een kopie van het proces verbaal. Dit is een verplichting vanuit de voorwaarden, het niet nakomen hiervan kan gevolgen hebben voor uw schadeuitkering.

Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit

Meld direct na ontdekking de diefstal bij het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit tel; 055-5270505 of online. Meld dit ook als u niet tegen diefstal bent verzekerd! Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit registreert uw melding direct in het opsporingssysteem van de politie, zodat er gericht kan worden gezocht. Naast registratie, ondersteunt hun helpdesk ook bij het terugvinden van uw voertuig, waar ook ter wereld.

Om uw voertuig bij Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit als gestolen te kunnen melden, heeft u het kenteken en de meldcode nodig. De meldcode bestaat uit de laatste 4 cijfers van het chassisnummer. Deze staat vermeld als ‘identificatienummer’ op uw kentekenpapieren

Melding bij Verzekeraar

Meld de diefstal online via mijn verzekeringen of bel tijdens kantooruren met 033-4893067, of mail naar schade@vathorstverzekeringen.nl

De dekking van uw verzekering wordt dan opgeschort.

Heeft u door de diefstal vervangend vervoer nodig?

Het is afhankelijk van de dekking en maatschappij of u daar recht op heeft en hoeveel er vergoed wordt.

Hulpverleningskaart/Groene kaart

Ook op de hulpverleningskaart bij uw groene kaart vindt u beknopt wat u moet doen in geval van diefstal.

Een nieuwe auto aanschaffen?

Het is niet verstandig direct na diefstal een nieuwe auto aan te schaffen. Voor het vinden en retourneren van uw gestolen auto geldt namelijk een termijn van dertig dagen. Wordt uw auto binnen die dertig dagen teruggevonden, dan bent u verplicht deze terug te nemen.

Wat te doen na een inbraak in uw auto?

Doe direct na ontdekking aangifte bij de politie in de plaats waar de inbraak heeft plaatsgevonden. En vraag een kopie van het proces verbaal.

U hoeft geen Europees schadeformulier in te vullen.

Meld de inbraakschade online via mijn verzekeringen of bel tijdens kantooruren met 033-4893067, of mail naar schade@vathorstverzekeringen.nl

Is door de inbraak de autoruit beschadigd? Lees dan wat u moet doen in het geval van autoruitschade.

No-claimkorting

Claimen van inbraakschade heeft geen invloed op uw no-claimkorting.

Wat te doen bij ruitschade aan uw auto?

Als uw motorrijtuig volledig of beperkt casco verzekerd is, bent u ook verzekerd tegen het risico van ruitschade. Wij adviseren u ruitschade te laten herstellen bij een op de achterkant van uw groene kaart geselecteerde ruitherstelbedrijven, zoals Carglass of Autotaalglas, indien die erop vermeld staan. Uw ruitschade wordt dan rechtstreeks afgewikkeld en u hoeft alleen uw eventuele eigen risico te betalen. Bij veel verzekeraars geniet u korting op het eigen risico als u gebruik maakt van de geselecteerde herstelbedrijven. Raadpleeg voor het eigen risico, de voorwaarden van uw polis.

Hulpverleningskaart/Groene kaart

Ook op de hulpverleningskaart bij uw groene kaart vindt u beknopt wat u moet doen in geval van ruitschade.

Wanneer heeft u recht op hulpverlening bij schade?

Meld de schade direct bij de alarmcentrale die op de voorzijde van uw groene kaart staat vermeld.

Hulpverlening bij ongeval

U heeft recht op hulpverlening als uw motorrijtuig en/of de gekoppelde aanhanger door een ongeval, brand of ander van

buitenkomend onheil (dus geen mechanisch of elektronisch gebrek) niet meer kan rijden en/of de bestuurder en andere inzittende(n)

door genoemde oorzaken niet in staat zijn het motorrijtuig verder te besturen.

De hulpverlening omvat onder andere het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of de aanhanger, alsmede het vervoer van de

bestuurder en de passagier(s), naar een door u te bepalen adres in Nederland.

Hulpverlening bij pech

Hulpverlening is veelal alleen meeverzekerd als het pechgeval zich voordoet in het buitenland en het motorrijtuig volledig casco is verzekerd.

MOBILITEITSGARANTIE / PECHHULP

Naast de hulpverlening die onder de dekking van uw motorrijtuigverzekering valt, is het mogelijk een aparte verzekering voor

hulpverlening bij pech en/of ongeval af te sluiten. Indien u deze verzekering heeft afgesloten, heeft u naast een uitgebreide

hulpverlening ook recht op vervangend vervoer gedurende een bepaalde periode wanneer het motorrijtuig niet binnen redelijke

termijn kan worden gerepareerd. Raadpleeg de polis van deze apart afgesloten verzekering.

Schade van invloed op uw premie?

Korting op uw premie met Schadevrij jaren

Het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd bepaalt de korting.
Ieder jaar dat u geen schade heeft geclaimd, stijgt uw schadevrije jaren met één.
Claimt u een schade waarvoor de verzekeraar een uitkering doet, dan valt u terug naar een lagere trede. Vanaf 1 januari 2016 gebruiken verzekeraars een vaste terugvaltabel. Dit houdt in dat de schadevrije jaren volgens vastgelegde regels berekend worden. Bij één schade in een verzekeringsjaar daalt het aantal schadevrije jaren op de polis met vijf jaar, dit is voor iedereen gelijk. Wanneer sprake is van 15 schadevrije jaren of meer, dan daalt het aantal schadevrije jaren altijd naar 10 bij 1 gebeurtenis. Het gebruik van dezelfde terugvaltabel betekent duidelijkheid en voorkomt willekeur. Ook blijft het aantal schadevrije jaren betrouwbaar. Daardoor kunnen verzekeraars de schadevrije jaren juist gebruiken voor het bepalen van de korting. Uw nieuwe kortingspercentage geldt met ingang van het eerstvolgende verzekeringsjaar van het jaar waarin de schade plaatsvond.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Wanneer valt u niet terug in Bonus Malus bij een schade:

 • Die de verzekeraar volledig kan verhalen op de wederpartij.
 • Bij schade aan uw auto door vervoer van gewonden.
 • Door brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag
 • Door diefstal, inbraak en joyriding, of poging hiertoe.
 • Door breuk of beschadiging van een ruit.
 • Door storm (windkracht 7 of hoger)
 • Door natuurrampen zoals een lawine of overstroming
 • Door botsing met vogels en loslopende dieren
 • Door transport per boot, trein en vliegtuig
 • Door rellen
 • Die valt onder de dekking Hulpverlening
 • Die u volledig zelf (terug)betaald heeft binnen 12 maanden nadat de verzekeraar u heeft geïnformeerd over de uitgekeerde schade, na ontvangst van uw betaling zal de verzekeraar uw aantal SVJ herstellen.
 • Jaarlijks bij de prolongatie, en bij beëindiging van de verzekering, ontvangt u een opgave van de opgebouwde schadevrije jaren.

Wat doet een schade-expert?

Een expert beoordeelt de schade die is ontstaan. Ook stelt hij de hoogte van de schade vast. Dat kan schade aan spullen of mensen hun gezondheid zijn. Zo beoordeelt een schade-expert de schade aan een aanhangwagen. Beoordeelt en adviseert een arts over het letsel van een slachtoffer. En een arbeidsdeskundige kijkt onder andere naar de gevolgen van het letsel als iemand door een ongeluk niet of nog maar gedeeltelijk kan werken.

Wanneer is er sprake van materiële schade?

Gaat het om blikschade of kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.

Wanneer is er sprake van letselschade?

Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer (vrijwel) is genezen.

Schaderisico's