Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven ★ ★ ★ ★ ★

  • Aansprakelijkheid bedrijven
  • Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken
  • Aansprakelijkheidsverzekering ZZP
  • Goedkope AVB-verzekering

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven vergelijken

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt dekking voor de aansprakelijkheid bij schade die is toegebracht aan personen of zaken, voor zover dit gebeurt binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf.

Meer informatie: aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

Welke risico’s dekt een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven?
Over het algemeen dekt deze verzekering de schade die door een in het bedrijf werkzaam persoon aan derden wordt toegebracht. Ook voor schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of materieel) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk is dekking. Zuivere vermogensschade (bijvoorbeeld door verkeerd advies) is uitgesloten. Hiervoor dient u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Uitgebreidere dekking
Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar.

Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Voor de verzekering geldt meestal een eigen risico.

Let op: hierboven wordt een deel van de polisdekkingen in beperkte mate toegelicht.
Derhalve kunt u aan deze vragen en antwoorden geen rechten ontlenen en zijn de polisvoorwaarden te allen tijde leidend.