Aansprakelijkheisverzekering
★ ★ ★ ★ ★

  • Aansprakelijkheisverzekering Voogd
  • Aansprakelijkheisverzekering berekenen
  • Aansprakelijkheisverzekering vergelijken
  • Goedkoopste aansprakelijkheisverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Aansprakelijkheidsverzekering geen overbodige luxe

Schade kan op vele manieren ontstaan. U kunt bijvoorbeeld onbedoeld spullen van een ander beschadigen of iemand kan door uw schuld gewond raken. In dat geval bent u mogelijk aansprakelijk en kunnen de financiële gevolgen hoog oplopen.

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid van u en uw gezin voor materiële schade en letselschade.

Meer informatie over uw aansprakelijkheidsverzekering

Welke risico’s dekt een aansprakelijkheidsverzekering?

Materiële schade …

Gaat het om kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.

… of letselschade

Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer (vrijwel) is genezen.

Schade aan uw eigen spullen valt niet onder deze verzekering. Ook is schade aan spullen die u huurt of leent niet altijd verzekerd. Het is onmogelijk alle situaties in de polisvoorwaarden op te schrijven die verzekerd zijn. Iedere gebeurtenis is anders. Daarom staat vaak in de polisvoorwaarden wat niet verzekerd is. Bijvoorbeeld schade die u met uw auto, motor, brom- of snorfiets veroorzaakt. Of schade die u tijdens uw werk veroorzaakt. Voor dit soort schade bestaan andere verzekeringen. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Voor de verzekering geldt soms een eigen risico.

Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Voor de verzekering geldt soms een eigen risico.

Gevolgen schadeverzekering bij een echtscheiding?

De meeste mensen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. De bezittingen en de schulden moeten 50/50 verdeeld worden. Wat er met de verzekeringen moet gebeuren is afhankelijk van de soort verzekering, de verdeling daarvan kan men ook meenemen in het echtscheidingsconvenant.

Verzekeringen worden gesloten om een risico af te dekken, Wie in het huis blijft wonen, krijgt de inboedel- en de opstalverzekering op naam. Eén van beide houdt de aansprakelijkheidsverzekering of rechtsbijstandverzekering en de ander moet een nieuwe verzekering(en) afsluiten.

Bepaalde verzekeringen zijn al persoonlijke verzekeringen zoals bijvoorbeeld een zorgverzekering. Bij de autoverzekering dien je ook overeenstemming te hebben over de opgebouwde schadevrije jaren mee. Andere verzekeringen volgen het risico.

Let op: hierboven wordt een deel van de polisdekkingen in beperkte mate toegelicht.
Derhalve kunt u aan deze vragen en antwoorden geen rechten ontlenen en zijn de polisvoorwaarden te allen tijde leidend.