Beroepsaansprakelijkheid
★ ★ ★ ★ ★

  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Beroepsaansprakelijkheid berekenen
  • Beroepsaansprakelijkheid vergelijken
  • Goedkoopste beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Als vrijeberoepsbeoefenaar voert u uw opdrachten zorgvuldig uit. Maar fouten maken is even menselijk als onvermijdelijk. De financiële gevolgen ervan zijn vaak aanzienlijk.

Stelt u zich de gevolgen eens voor van een architect die een rekenfout maakt. Of een advocaat die onbedoeld een termijn laat verstrijken…

Dergelijke onbedoelde fouten kunnen u ook overkomen! Bovendien kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Door de groeiende claimbewustheid gebeurt dit steeds vaker. Gelukkig kunt u dit risico afdekken met de beroepsaansprakelijkheid (BA-)verzekering.

Met de BA-verzekering dekt u:

  • Aansprakelijkheid voor door derden geleden schade als gevolg van een beroepsfout
  • Kosten voor eventueel gerechtelijk verweer tegen een claim.

BA of AVB?
Bedenk dat u deze dekking niet hebt op uw AVB-verzekering! Er is namelijk een belangrijk verschil tussen een BA en een AVB.

Bij beroepsaansprakelijkheid gaat het om het denkproces bij uw werkzaamheden, en niet de handeling. Denk aan het geven van een advies. Bij bedrijfsaansprakelijkheid (AVB) is dat juist andersom: die heeft betrekking op de tastbare, fysieke handeling. Denk bijvoorbeeld aan een verkeerd gefabriceerde lamp.

Wilt u de specifieke risico’s die u in uw beroepsbeoefening loopt goed verzekeren? Neem dan contact met ons op. Voor bijna elk beroep kunnen wij een BA-verzekering aanbieden.

Let op: hierboven wordt een deel van de polisdekkingen in beperkte mate toegelicht.
Derhalve kunt u aan deze vragen en antwoorden geen rechten ontlenen en zijn de polisvoorwaarden te allen tijde leidend.