Bestelautoverzekering Voogd
★ ★ ★ ★ ★

 • Bestelwagen verzekeren
 • Bestelautoverzekering vergelijken
 • Bestelauto verzekeren vergelijken
 • Vergelijk bestelautoverzekering
Bestelautoverzekering Voogd, Voogd en Voogd bestelautoverzekering, bestelautoverzekering vergelijken, zakelijke bestelautoverzekering vergelijken,Koeriersverzekering,Bestelautoverzekering koerier,Koeriers autoverzekering,Koeriersbus verzekeren,Bestelauto koeriersverzekering, bestelautoverzekering afsluiten

Bestelautoverzekering particulier | Bestelauto verzekeren particulier

Of u nu een nieuwe of gebruikte bestelauto heeft, u wilt gewoon snel, en simpel goedkope bestelautoverzekeringen vergelijken en afsluiten. Uw Bestelauto verzekeren particulier of uw bestelautoverzekering particulier vergelijken op premie, dekking, polisvoorwaarden, in nog geen 5 minuten.

Bestelauto zakelijk verzekeren | Bestelbus zakelijk verzekeren

bestelauto verzekeren vergelijken
zakelijke bestelautoverzekering vergelijken
bestelautoverzekering online afsluiten

bedrijfsauto verzekeren ZZP
goedkope bestelautoverzekering
bestelautoverzekering afsluiten

Heeft u naast uw bestelauto nog een personenauto maak dan een premievergelijking autoverzekering/prijsvergelijking autoverzekering en check direct hoeveel u kunt besparen.

Goedkope bestelautoverzekeringen | Zakelijke bestelautoverzekering vergelijken

Bestelautoverzekering Voogd afsluiten u heeft de keuze uit drie dekkingen*, waarvan de WA dekking wettelijke verplicht is. U kunt kiezen voor een goedkope bestelautoverzekering Voogd (alleen WA dekking), of u kiest voor meer zekerheid, voor de dekking WA beperkt Casco(dagwaarde auto) of All risk. Voordeel om te kiezen voor all risk is dat u bij de meeste verzekeraars van Voogd en Voogd ook recht heeft op vervangend vervoer tijdens reparatie.

* Het blijft uw eigen keuze welke risico’s u wel en niet wilt verzekeren.

Wilt u ook de lading van uw bestelauto verzekeren?

Kies dan voor de eigen vervoer dekking (lading verzekering). De eigen goederentransportverzekering vergoedt schade aan bijvoorbeeld handelsgoederen, gereedschap en onderdelen tijdens het transport. De verzekering is bedoeld voor lading belanghebbende die zijn goederen voor transport en eventueel opslag wil verzekeren.

Nooit meer zoeken naar polissen | Mijn verzekeringen

Uw voordelen

Uw voordelen op een rij;

 • Zelf uw bestelautoverzekering voogd beheren, wijzigen
 • Bestelautoverzekering vergelijken, toevoegen
 • Eenvoudig schades melden op uw bestelautoverzekering voogd
 • Bedrijfsverzekeringen vergelijken
 • Bestelautoverzekering Voogd online inzien en wijzigen

Meer informatie: bestelautoverzekering Voogd

Belangrijke overwegingen

Om verwarring/discussie achteraf te voorkomen over de vergoeding van uw schade, is het van belang dat u bij het maken van uw dekkingskeuze zich niet te beperkt tot alleen de hoogte van de premie maar ook andere afwegingen meeneemt in uw beslissing zoals bijvoorbeeld;

 • Uw financiële mogelijkheden
  Heeft u indien u betrokken raakt bij een aanrijding voldoende financiële mogelijkheden om direct een andere bestelauto te kopen. De meeste mensen hebben hun bestelauto dagelijks nodig.
 • Ruitschade
  Dit kan tegenwoordig een dure(bijvoorbeeld Head-Up Display) aangelegenheid zijn, check dus het werkelijk premieverschil, soms is het maar een relatief klein premieverschil om ruitschade toch mee te verzekeren.
 • Schade door uzelf veroorzaakt
  Premieverschil tussen WA-Beperkt Casco en WA-Volledig Casco kan meevallen zeker als uw bestelauto nog een relatief hoge dagwaarde heeft.

  Belangrijk:
  schade aan uw eigen voertuig door uw eigen toedoen wel/niet gedekt, een keuze die u heel goed moet overwegen, voorkom dat u achteraf met hoge reparatiekosten komt te zitten die u zelf moet betalen.

* Het blijft uw eigen keuze welke risico’s u wel en niet wilt verzekeren.

Gevolgen schorsen autoverzekering

Indien u niet binnen de gestelde termijn uw premie heeft betaald zal de verzekeringsmaatschappij de dekking van uw autoverzekering opschorten, en per schorsingsdatum uw kenteken afmelden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Gevolg;
Wanneer u aan het verkeer deelneemt, doet u dat onverzekerd en komen eventuele schades voor uw eigen rekening. Wij wijzen u erop dat het onverzekerd deelnemen aan het wegverkeer een strafbaar feit is waarop een forse boete staat.

Betekenis WA dekking | bestelautoverzekering Voogd

U bent wettelijk verplicht uw bestelauto minimaal WA te verzekeren. De WA-verzekering vergoedt de schade die u veroorzaakt aan anderen. Verzekert u uw bestelauto WA, dan dekt deze bestelautoverzekering de schade aan uzelf en aan uw eigen bestelauto niet. U heeft geen eigen risico. Deze verzekering wordt meestal afgesloten voor bestelauto’s ouder dan 9 a 10 jaar.

Betekenis WA + Beperkt casco | bestelautoverzekering Voogd

Met een bestelautoverzekering Voogd met de dekking WA beperkt casco  bent u verzekerd voor schade die u met uw bestelauto toebrengt aan anderen (WA) én voor schade aan uw eigen bestelauto als gevolg van natuurschade, ruitschade en diefstal (beperkt casco). U heeft bij de meeste verzekeraar wel een eigenrisico. Herstel van de schade (ruit- en blikschade) via een aangesloten herstelbedrijf bij Voogd en Voogd verzekeringen heeft voor u zo zijn voordelen, en voorkomt dat u achteraf met extra(hoge) kosten wordt geconfronteerd. De bestelautoverzekering Voogd met wa beperkt casco dekking wordt meestal afgesloten voor bestelauto’s tussen de 5 en 9 jaar oud.

Wat is verzekerd *

Schade aan uw eigen bestelauto (inclusief ruitschade) door:
– Brand, ontploffing, kortsluiting en blikseminslag
– Diefstal, inbraak en joyriding, of poging hiertoe
– Oplichting/ verduistering
– Breuk of beschadiging van een ruit. Met beschadiging worden barsten,   sterretjes en putjes bedoeld. Maar bijvoorbeeld geen krassen
– Storm (windkracht 7 of hoger)
– Natuurrampen zoals een lawine of overstroming
– Botsing veroorzaakt door vogels en loslopende dieren (alleen de directe schade)
– Transport per boot, trein en vliegtuig
– Rellen

Wat is niet verzekerd *

Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden van deze bestelautoverzekering is schade die direct verband heeft met gebruik van alcohol of drugs door de bestuurder niet verzekerd.
Heeft u schade door diefstal, inbraak of joyriding, of poging daartoe? Dan is dat alleen verzekerd als de bestelauto voldoet aan de beveiligingseisen en tijdens voorval conform de polisvoorwaarden was afgesloten, en een origineel geldig beveiligingscertificaat kan worden overlegd.

* Voor volledigheid raadpleeg uw polisvoorwaarden.

Betekenis All risk (WA + Casco ) | bestelautoverzekering Voogd

Volledig Casco wordt ook wel All Risk dekking genoemd, is de meest uitgebreide bestelautoverzekering. De bestelautoverzekering Voogd Allrisk (Volledig Casco) verzekering vergoedt naast de verplichte WA-dekking ook schade aan uw eigen bestelauto door uw eigen toedoen. Het heeft dan wel gevolgen voor uw Bonus/malus korting. De bestelautoverzekering Voogd Allrisk wordt meestal afgesloten voor bestelauto’s tot 6 jaar oud.

Overzicht extra dekkingen | schade en ongevallen verzekering voor inzittende

Ongevallen verzekering voor inzittende
Keert een vooraf vastgesteld bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Schadeverzekering voor inzittenden
Vergoedt de werkelijk geleden schade van bestuurder en passagiers bij een ongeluk; Naast medische kosten, huishoudelijke hulp, kleding, smartengeld, letselschade, uitvaartkosten worden door deze verzekering gedekt.

Een goede reden kan zijn

U denkt er uiteraard liever niet aan, maar wanneer u (en uw gezinsleden) bij een aanrijding betrokken raken, zorgt de schadeverzekering voor inzittende ervoor dat u uw schade direct kunt claimen bij de verzekeraar, u hoeft dus niet te wachten op een eventueel slepende procedure met de bestelautoverzekeraar van de wederpartij.

Belangrijk voor u als bestuurder: wanneer uzelf het ongeluk veroorzaakt hebt, bent u niet gedekt op de WA dekking van uw bestelautoverzekering.

Pechhulp verzekering

Hulpverlening bij pech
Hulpverlening is veelal alleen meeverzekerd als het pechgeval zich voordoet in het buitenland en het motorrijtuig volledig casco is verzekerd.

Mobiliteitsgarantie / Pechhulp
Naast de hulpverlening die onder de dekking van uw motorrijtuigverzekering valt, is het mogelijk een aparte verzekering voor hulpverlening bij pech en/of ongeval af te sluiten. Indien u deze verzekering heeft afgesloten, heeft u naast een uitgebreide hulpverlening ook recht op vervangend vervoer gedurende een bepaalde periode wanneer het motorrijtuig niet binnen redelijke termijn kan worden gerepareerd. Raadpleeg de polis van deze apart afgesloten verzekering.

Rechtsbijstand/verhaalsrechtsbijstand

U raakt door toedoen van de tegenpartij betrokken bij een ongeval. U heeft uw bestelauto WA of WA beperkt casco verzekerd, op grond van deze dekking is schade aan het eigen voertuig niet verzekerd. U dient uw schade nu te verhalen op de tegenpartij. Het probleem is op te lossen door een rechtsbijstand- of verhaalsbijstandverzekering af te sluiten. Het maakt uw bestelautoverzekering wel iets duurder, maar voorkomt dat u achteraf met extra(hoge) kosten wordt geconfronteerd.

Premie en no-claimkorting

Korting op uw premie met Schadevrij jaren
Het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd bepaalt de korting.
Ieder jaar dat u geen schade heeft geclaimd, stijgt uw schadevrije jaren met één.
Claimt u een schade waarvoor de verzekeraar een uitkering doet, dan valt u terug naar een lagere trede. Vanaf 1 januari 2016 gebruiken verzekeraars een vaste terugvaltabel. Dit houdt in dat de schadevrije jaren volgens vastgelegde regels berekend worden. Bij één schade in een verzekeringsjaar daalt het aantal schadevrije jaren op de polis met vijf jaar, dit is voor iedereen gelijk. Wanneer sprake is van 15 schadevrije jaren of meer, dan daalt het aantal schadevrije jaren altijd naar 10 bij 1 gebeurtenis. Het gebruik van dezelfde terugvaltabel betekent duidelijkheid en voorkomt willekeur. Ook blijft het aantal schadevrije jaren betrouwbaar. Daardoor kunnen verzekeraars de schadevrije jaren juist gebruiken voor het bepalen van de korting. Uw nieuwe kortingspercentage geldt met ingang van het eerstvolgende verzekeringsjaar van het jaar waarin de schade plaatsvond.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Wanneer valt u niet terug in Bonus Malus bij een schade:

– Die de verzekeraar volledig kan verhalen op de wederpartij.
– Bij schade aan uw bestelauto door vervoer van gewonden.
– Door brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag
– Door diefstal, inbraak en joyriding, of poging hiertoe.
– Door breuk of beschadiging van een ruit.
– Door storm (windkracht 7 of hoger)
– Door natuurrampen zoals een lawine of overstroming
– Door botsing met vogels en loslopende dieren
– Door transport per boot, trein en vliegtuig
– Door rellen
– Die valt onder de dekking Hulpverlening – Die u volledig zelf (terug)betaald heeft binnen 12 maanden nadat de verzekeraar u heeft geïnformeerd over de uitgekeerde schade, na ontvangst van uw betaling zal de verzekeraar uw aantal SVJ herstellen.
– Jaarlijks bij de prolongatie, en bij beëindiging van de verzekering, ontvangt u een opgave van de opgebouwde schadevrije jaren.

Wanneer is er sprake van materiële schade?

Gaat het om blikschade of kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.

Wanneer is er sprake van letselschade?

Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer (vrijwel) is genezen.

Bent u goed verzekerd tegen weerschade?

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat Nederland de afgelopen periode regelmatig last heeft gehad van extreme buien. Buien die enorme schade veroorzaakt hebben aan auto’s, woonhuizen en ook caravans. Lang niet iedereen is verzekerd tegen deze vorm van schade, terwijl het schadebedrag soms heel hoog uit kan vallen. Bent u goed verzekerd in een geval van extreme weeromstandigheden? We informeren u graag over de diverse mogelijkheden.

Auto
Als uw personenauto beschadigd raakt door bijvoorbeeld een hagelbui, wordt deze schade niet vergoed als u alleen een WA-verzekering heeft. Heeft u een WA-verzekering met een beperkt casco of een casco dekking, dan bent u verzekerd voor diefstal, inbraak en brand-, storm- en natuurschade.

Woning
Heeft u door weersomstandigheden schade aan uw huis zelf, dan valt dit onder de opstalverzekering. Raken er spullen beschadigd, dan wordt dit vergoed door de inboedelverzekering. Meld schade aan uw woning of spullen zo snel mogelijk bij uw woonverzekeraar. Meestal komt er dan een expert langs om de schade op te nemen.

Caravan en tent
Wanneer u met uw caravan op vakantie bent en te maken krijgt met stormschade, krijgt u deze schade alleen vergoed als u een speciale caravanverzekering heeft afgesloten met aanvullende dekking voor hagel- en stormschade. Voor schade aan uw tent door noodweer kunt u terecht bij uw reisverzekering. De dekking voor schade aan kampeerspullen is in sommige gevallen wel gebonden aan een maximum.

Voor alle eerder genoemde schade geldt dat u er rekening mee moet houden dat schade door bijvoorbeeld eigen gebrek of achterstallig onderhoud niet meeverzekerd is. Wij kunnen u precies vertellen welke schade wel en niet gedekt is op uw polis. Voor vragen of advies kunt u dan ook altijd contact met ons opnemen!

Wat is de aanhangwagen, boot-/paardentrailerverzekering?

Uw aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer of bagagewagen kan op veel manieren beschadigen. U heeft een aanrijding. Of u bent het slachtoffer van vandalisme. Ook kan uw trailer worden gestolen. Met deze verzekering bent u hiervoor verzekerd.

Welke risico’s dekt de aanhangwagen, boot-/paardentrailerverzekering?

Uw aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer of bagagewagen
Over het algemeen dekt deze verzekering schade aan uw aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer of bagagewagen. Deze schade is veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, een aanrijding, vandalisme of diefstal. De verzekeraar zorgt ervoor dat u de schade door dit soort gebeurtenissen vergoed krijgt.

Zijn winterbanden verplicht in Nederland?

Winterbanden zijn niet verplicht in Nederland, of althans, voorlopig nog niet, maar kunnen wel nuttig zijn.

Wat is het verschil tussen zomer- en winterbanden?
Winterbanden onderscheiden zich van zomerbanden door:

 • de extra inkepingen die, op het ogenblik dat er meer grip nodig is, zich in de grond vastbijten
 • hun langere soepelheid bij lagere temperaturen
 • hierdoor rollen winterbanden beter op het asfalt, zijn ze minder onderhevig aan slijtage en rijden ze comfortabeler.

Kortom, hoewel het bij ons in Nederland niet verplicht is, zijn winterbanden geen overbodige luxe. Ze verhogen aanzienlijk de veiligheid op de baan wegens hun betere grip, beperken hierdoor de remafstand (t.o.v. zomerbanden tijdens de wintermaanden) en zorgen voor een beter comfort en minder stress.

Zijn winterbanden in het buitenland verplicht?

In Europa zijn er slechts een aantal lidstaten waar winterbanden verplicht zijn. Een overzicht van alle wettelijke en individuele verplichtingen met betrekking tot de verkeersveiligheid per land van de Europese Unie vindt u hier.

Let op: hierboven wordt een deel van de polisdekkingen in beperkte mate toegelicht.
Derhalve kunt u aan deze vragen en antwoorden geen rechten ontlenen en zijn de polisvoorwaarden te allen tijde leidend.