Bestuurdersaansprakelijkheid
★ ★ ★ ★ ★

  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
  • Beroepsaansprakelijkheid berekenen
  • Bedrijfsverzekeringen vergelijken

Wat is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Als bestuurder van een vereniging, stichting of vennootschap gaan uw gedachten over het algemeen uit naar hoe u de functie wilt vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij uw persoonlijke aansprakelijkheid. In principe is de vereniging, stichting of vennootschap aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Toch kan het gebeuren dat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor het niet behoorlijk vervullen van uw taak als bestuurder. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt hiervoor dekking. 

Welke risico’s dekt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid dekt tot maximaal het verzekerde bedrag de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders voor vermogensschade. Het gaat daarbij om schade geleden door de rechtspersoon zelf en/of door derden, die het gevolg is van verwijtbaar fout bestuur gedurende de zittingsperiode.

Onder vermogensschade wordt verstaan financieel nadeel zonder dat er sprake is van schade aan zaken of personen. Aansprakelijkheid voor schade aan zaken en/of personen, valt onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Offerte aanvragen

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Let op: hierboven wordt een deel van de polisdekkingen in beperkte mate toegelicht.
Derhalve kunt u aan deze vragen en antwoorden geen rechten ontlenen en zijn de polisvoorwaarden te allen tijde leidend.