Bromfietsverzekering
★ ★ ★ ★ ★

 • Bromfietsverzekering Voogd
 • Bromfietsverzekering berekenen
 • Bromfietsverzekering vergelijken
 • Goedkoopste bromfietsverzekering

Bromfietsverzekering vergelijken

Bij een bromfietsverzekering heeft u de keuze uit vier dekkingen, waarvan de WA dekking wettelijke verplicht is:

 • WA: Wettelijke Aansprakelijkheidsdekking
 • WA + Diefstal
 • WA + Beperkt casco
 • WA + casco

Bovenstaande dekkingen kunnen, indien gewenst, nog worden uitgebreid met extra dekking(en).

Meer informatie over uw bromfietsverzekering

Belangrijke overwegingen

Om verwarring/discussie achteraf te voorkomen over de vergoeding van uw schade, is het van belang dat u bij het maken van uw dekkingskeuze zich niet te beperkt tot alleen de hoogte van de premie maar ook andere afwegingen meeneemt in uw beslissing zoals bijvoorbeeld;

 • Uw financiële mogelijkheden
  Heeft u indien u betrokken raakt bij een aanrijding voldoende financiële mogelijkheden om direct een andere bromfiets te kopen. De meeste mensen hebben hun bromfiets dagelijks nodig.
 • Schade door uzelf veroorzaakt
  Premieverschil tussen WA-Beperkt Casco en WA-Volledig Casco kan meevallen zeker als uw bromfiets nog een relatief hoge dagwaarde heeft.

  Belangrijk:
  schade aan uw eigen bromfiets door uw eigen toedoen wel/niet gedekt, een keuze die u heel goed moet overwegen, voorkom dat u achteraf met hoge reparatiekosten komt te zitten die u zelf moet betalen.

* Het blijft uw eigen keuze welke risico’s u wel en niet wilt verzekeren.

Gevolgen schorsen autoverzekering

Indien u niet binnen de gestelde termijn uw premie heeft betaald zal de verzekeringsmaatschappij de dekking van uw autoverzekering opschorten, en per schorsingsdatum uw kenteken afmelden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Gevolg;
Wanneer u aan het verkeer deelneemt, doet u dat onverzekerd en komen eventuele schades voor uw eigen rekening. Wij wijzen u erop dat het onverzekerd deelnemen aan het wegverkeer een strafbaar feit is waarop een forse boete staat.

Betekenis WA dekking

U bent wettelijk verplicht uw bromfiets minimaal WA te verzekeren. De WA-verzekering vergoedt de schade die u veroorzaakt aan anderen. Verzekert u uw bromfiets WA, dan dekt deze bromfietsverzekering de schade aan uzelf en aan uw eigen bromfiets niet. U heeft geen eigen risico.

Betekenis WA + Beperkt casco

Met een WA beperkt casco verzekering bent u verzekerd voor schade die u met uw bromfiets toebrengt aan anderen (WA) én voor schade aan uw eigen bromfiets als gevolg van natuurschade diefstal (beperkt casco). U heeft bij de meeste verzekeraar wel een eigenrisico. Herstel van de schade via een aangesloten herstelbedrijf heeft voor u zo zijn voordelen, en voorkomt dat u achteraf met extra(hoge) kosten wordt geconfronteerd.

Wat is verzekerd *
Schade aan uw eigen bromfiets door:
– Brand, ontploffing, kortsluiting en blikseminslag
– Diefstal, inbraak en joyriding, of poging hiertoe
– Oplichting/ verduistering
– Storm (windkracht 7 of hoger)
– Natuurrampen zoals een lawine of overstroming
– Botsing veroorzaakt door vogels en loslopende dieren (alleen de directe schade)
– Transport per boot, trein en vliegtuig
– Rellen

Wat is niet verzekerd *
Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden van deze bromfietsverzekering is schade die direct verband heeft met gebruik van alcohol of drugs door de bestuurder niet verzekerd.
Heeft u schade door diefstal, inbraak of joyriding, of poging daartoe? Dan is dat alleen verzekerd als de bromfiets voldoet aan de beveiligingseisen en tijdens voorval conform de polisvoorwaarden was afgesloten, en een origineel geldig beveiligingscertificaat kan worden overlegd.

* Voor volledigheid raadpleeg uw polisvoorwaarden.

Betekenis WA + Casco / All risk

Volledig Casco wordt ook wel All Risk dekking genoemd, is de meest uitgebreide bromfietsverzekering. De Volledig Casco verzekering vergoedt naast de verplichte WA-dekking ook schade aan uw eigen bromfiets door uw eigen toedoen. Het heeft dan wel gevolgen voor uw Bonus/malus korting.

Overzicht extra dekkingen

Ongevallen verzekering voor opzittende
Keert een vooraf vastgesteld bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Schadeverzekering voor opzittenden
Vergoedt de werkelijk geleden schade van bestuurder en passagiers bij een ongeluk; Naast medische kosten, huishoudelijke hulp, kleding, smartengeld, letselschade, uitvaartkosten worden door deze verzekering gedekt.

Een goede reden kan zijn
U denkt er uiteraard liever niet aan, maar wanneer u (en uw gezinsleden) bij een aanrijding betrokken raken, zorgt de schadeverzekering voor opzittende ervoor dat u uw schade direct kunt claimen bij de verzekeraar, u hoeft dus niet te wachten op een eventueel slepende procedure met de bromfietsverzekeraar van de wederpartij.

Belangrijk voor u als bestuurder: wanneer uzelf het ongeluk veroorzaakt hebt, bent u niet gedekt op de WA dekking van uw bromfietsverzekering.

Pechhulp verzekering

Mobiliteitsgarantie / Pechhulp
Naast de hulpverlening die onder de dekking van uw motorrijtuigverzekering valt, is het mogelijk een aparte verzekering voor hulpverlening bij pech en/of ongeval af te sluiten. Indien u deze verzekering heeft afgesloten, heeft u naast een uitgebreide hulpverlening ook recht op vervangend vervoer gedurende een bepaalde periode wanneer het motorrijtuig niet binnen redelijke termijn kan worden gerepareerd. Raadpleeg de polis van deze apart afgesloten verzekering.

Rechtsbijstand/verhaalsrechtsbijstand

U raakt door toedoen van de tegenpartij betrokken bij een ongeval. U heeft uw bromfiets WA of WA beperkt casco verzekerd, op grond van deze dekking is schade aan het eigen voertuig niet verzekerd. U dient uw schade nu te verhalen op de tegenpartij. Het probleem is op te lossen door een rechtsbijstand- of verhaalsbijstandverzekering af te sluiten. Het maakt uw bromfietsverzekering wel iets duurder, maar voorkomt dat u achteraf met extra(hoge) kosten wordt geconfronteerd.

Premie en no-claimkorting

Korting op uw premie met Schadevrij jaren
Het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd bepaalt de korting.
Ieder jaar dat u geen schade heeft geclaimd, stijgt uw schadevrije jaren met één.
Claimt u een schade waarvoor de verzekeraar een uitkering doet, dan valt u terug naar een lagere trede. Vanaf 1 januari 2016 gebruiken verzekeraars een vaste terugvaltabel. Dit houdt in dat de schadevrije jaren volgens vastgelegde regels berekend worden. Bij één schade in een verzekeringsjaar daalt het aantal schadevrije jaren op de polis met vijf jaar, dit is voor iedereen gelijk. Wanneer sprake is van 15 schadevrije jaren of meer, dan daalt het aantal schadevrije jaren altijd naar 10 bij 1 gebeurtenis. Het gebruik van dezelfde terugvaltabel betekent duidelijkheid en voorkomt willekeur. Ook blijft het aantal schadevrije jaren betrouwbaar. Daardoor kunnen verzekeraars de schadevrije jaren juist gebruiken voor het bepalen van de korting. Uw nieuwe kortingspercentage geldt met ingang van het eerstvolgende verzekeringsjaar van het jaar waarin de schade plaatsvond.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Wanneer valt u niet terug in Bonus Malus bij een schade:
– Die de verzekeraar volledig kan verhalen op de wederpartij.
– Bij schade aan uw bromfiets door vervoer van gewonden.
– Door brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag
– Door diefstal, inbraak en joyriding, of poging hiertoe.
– Door breuk of beschadiging van een ruit.
– Door storm (windkracht 7 of hoger)
– Door natuurrampen zoals een lawine of overstroming
– Door botsing met vogels en loslopende dieren
– Door transport per boot, trein en vliegtuig
– Door rellen
– Die valt onder de dekking Hulpverlening – Die u volledig zelf (terug)betaald heeft binnen 12 maanden nadat de verzekeraar u heeft geïnformeerd over de uitgekeerde schade, na ontvangst van uw betaling zal de verzekeraar uw aantal SVJ herstellen.
– Jaarlijks bij de prolongatie, en bij beëindiging van de verzekering, ontvangt u een opgave van de opgebouwde schadevrije jaren.

Wanneer is er sprake van materiële schade?

Gaat het om blikschade of kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.

Wanneer is er sprake van letselschade?

Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer (vrijwel) is genezen.

Veelgestelde vragen

Hoe wordt de premie van mijn bromfietsverzekering bepaald?

De premie van uw bromfietsverzekering wordt bepaald door: soort bromfiets, de cataloguswaarde van de bromfiets, uw geboortedatum, uw postcode, eventueel mee te verzekeren accessoires en andere de aanvullende dekkingen.

Wat is het verschil tussen een bromfiets en een snorfiets?

Een snorfiets kan maximaal 25 km/uur, en een bromfiets kan maximaal 45 km/uur.

Wat moet ik op letten als mijn zoon/dochter ook op mijn bromfiets rijdt?

Indien uw zoon/dochter jonger is dan 25 jaar, dan dient u hem of haar altijd op te geven als hoofdbestuurder, deze regel geldt ook indien hij/zij slechts incidenteel op uw bromfiets rijdt. In alle andere gevallen is de regelmatige bestuurder degene die het meeste op de bromfiets rijdt.

Wij wijzen u erop dat het niet opgeven van uw zoon/dochter als regelmatige bestuurder grote gevolgen kan hebben bij schade. De verzekeraar kan dan het standpunt innemen om de schade niet of slechts gedeeltelijk te vergoeden.

Let op: hierboven wordt een deel van de polisdekkingen in beperkte mate toegelicht.
Derhalve kunt u aan deze vragen en antwoorden geen rechten ontlenen en zijn de polisvoorwaarden te allen tijde leidend.