Camperverzekering
★ ★ ★ ★ ★

 • Camperverzekering Voogd
 • Camperverzekering berekenen
 • Camperverzekering vergelijken
 • Goedkoopste camperverzekering

Goedkope Camperverzekering

Voor heel veel Nederlanders het toppunt van ontspanning een vakantie met de camper. Met een goedkope camper verzekering kunt u zorgeloos op vakantie, lekker weg met uw eigen vakantiehuisje op wielen. Welke dekking u ook kiest u gaat goed verzekerd de weg op.

Camperverzekering berekenen | premie kampeerautoverzekering

Via de vergelijkingsmodule kunt u snel een Kampeerautoverzekering vergelijken, en de premie voor kampeerautoverzekering berekenen.

Camperverzekering vergelijken | Kampeerautoverzekering vergelijken

In 5 minuten goedkope camperverzekering, kampeerautoverzekering geregeld, vergelijk kampeerautoverzekering op premie, dekking, polisvoorwaarden.

Nadat u de aanvraag van uw camperverzekering, kampeerautoverzekering via vergelijkingsmodule heeft afgerond,  krijgt u  in de meeste gevallen direct een dekkingsbevestiging.

Dekkingen camperverzekering

 • WA: Wettelijke Aansprakelijkheidsdekking - verplicht
 • WA + Beperkt casco
 • All risk (WA + Casco)

Een camperverzekering, kampeerautoverzekering biedt u afhankelijk van uw dekkingskeuze zekerheid bij verkeersongeval, brand, diefstal of storm , neem bij het maken van uw keuze diverse afwegingen mee.

Meer informatie over uw camperverzekering

Belangrijke overwegingen

Om verwarring/discussie achteraf te voorkomen over de vergoeding van uw schade, is het van belang dat u bij het maken van uw dekkingskeuze zich niet te beperkt tot alleen de hoogte van de premie maar ook andere afwegingen meeneemt in uw beslissing zoals bijvoorbeeld;

 • Uw financiële mogelijkheden
  Heeft u indien u betrokken raakt bij een aanrijding voldoende financiële mogelijkheden om direct een andere auto te kopen. De meeste mensen hebben hun auto dagelijks nodig.
 • Pechhulp
  De kosten vervangend vervoer bij pech kunnen enorm oplopen.
 • Ruitschade
  Dit kan tegenwoordig een dure(bijvoorbeeld Head-Up Display) aangelegenheid zijn, check dus het werkelijk premieverschil, soms is het maar een relatief klein premieverschil om ruitschade toch mee te verzekeren.
 • Schade door uzelf veroorzaakt
  Premieverschil tussen WA-Beperkt Casco en WA-Volledig Casco kan meevallen zeker als uw auto nog een relatief hoge dagwaarde heeft.

  Belangrijk:
  schade aan uw eigen voertuig door uw eigen toedoen wel/niet gedekt, een keuze die u heel goed moet overwegen, voorkom dat u achteraf met hoge reparatiekosten komt te zitten die u zelf moet betalen.

* Het blijft uw eigen keuze welke risico’s u wel en niet wilt verzekeren.

Gevolgen schorsen autoverzekering

Indien u niet binnen de gestelde termijn uw premie heeft betaald zal de verzekeringsmaatschappij de dekking van uw autoverzekering opschorten, en per schorsingsdatum uw kenteken afmelden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Gevolg;
Wanneer u aan het verkeer deelneemt, doet u dat onverzekerd en komen eventuele schades voor uw eigen rekening. Wij wijzen u erop dat het onverzekerd deelnemen aan het wegverkeer een strafbaar feit is waarop een forse boete staat.

Betekenis WA dekking

U bent wettelijk verplicht uw auto minimaal WA te verzekeren. De WA-verzekering vergoedt de schade die u veroorzaakt aan anderen. Verzekert u uw auto WA, dan dekt deze autoverzekering de schade aan uzelf en aan uw eigen auto niet. U heeft geen eigen risico. Deze verzekering wordt meestal afgesloten voor auto’s ouder dan 9 a 10 jaar.

Betekenis WA + Beperkt casco

Met een WA beperkt casco verzekering bent u verzekerd voor schade die u met uw auto toebrengt aan anderen (WA) én voor schade aan uw eigen auto  als gevolg van natuurschade, ruitschade en diefstal (beperkt casco). U heeft bij de meeste verzekeraar wel een eigenrisico. Herstel van de schade (ruit- en blikschade) via een aangesloten herstelbedrijf heeft voor u zo zijn voordelen, en voorkomt dat u achteraf met extra(hoge) kosten wordt geconfronteerd. Deze verzekering wordt meestal afgesloten voor auto’s tussen de 5 en 9 jaar oud.

Wat is verzekerd*

Schade aan uw eigen auto (inclusief ruitschade) door:
– Brand, ontploffing, kortsluiting en blikseminslag
– Diefstal, inbraak en joyriding, of poging hiertoe
– Oplichting/ verduistering
– Breuk of beschadiging van een ruit. Met beschadiging worden barsten,   sterretjes en putjes bedoeld. Maar bijvoorbeeld geen krassen
– Storm (windkracht 7 of hoger)
– Natuurrampen zoals een lawine of overstroming
– Botsing veroorzaakt door vogels en loslopende dieren (alleen de directe schade)
– Transport per boot, trein en vliegtuig
– Rellen

Wat is niet verzekerd*

Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden van deze Autoverzekering is schade die direct verband heeft met gebruik van alcohol of drugs door de bestuurder niet verzekerd.
Heeft u schade door diefstal, inbraak of joyriding, of poging daartoe? Dan is dat alleen verzekerd als de auto voldoet aan de beveiligingseisen en tijdens voorval conform de polisvoorwaarden was afgesloten, en een origineel geldig beveiligingscertificaat kan worden overlegd.

*voor volledigheid raadpleeg uw polisvoorwaarden.

Betekenis WA + Casco / All risk

Volledig Casco wordt ook wel All Risk dekking genoemd, is de meest uitgebreide autoverzekering. De Volledig Casco verzekering vergoedt naast de verplichte WA-dekking ook schade aan uw eigen auto door uw eigen toedoen. Het heeft dan wel gevolgen voor uw Bonus/malus korting. Deze verzekering wordt meestal afgesloten voor auto’s tot 6 jaar oud.

Overzicht extra dekkingen

Ongevallen verzekering voor inzittende

Keert een vooraf vastgesteld bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Schadeverzekering voor inzittenden

Vergoedt de werkelijk geleden schade van bestuurder en passagiers bij een ongeluk; Naast medische kosten, huishoudelijke hulp, kleding, smartengeld, letselschade, uitvaartkosten worden door deze verzekering gedekt.

Een goede reden kan zijn

U denkt er uiteraard liever niet aan, maar wanneer u (en uw gezinsleden) bij een aanrijding betrokken raken, zorgt de schadeverzekering voor inzittende ervoor dat u uw schade direct kunt claimen bij de verzekeraar, u hoeft dus niet te wachten op een eventueel slepende procedure met de autoverzekeraar van de wederpartij.

Belangrijk voor u als bestuurder: wanneer uzelf het ongeluk veroorzaakt hebt, bent u niet gedekt op de WA dekking van uw autoverzekering.

Pechhulp verzekering

Hulpverlening bij pech

Hulpverlening is veelal alleen meeverzekerd als het pechgeval zich voordoet in het buitenland en het motorrijtuig volledig casco is verzekerd.

Mobiliteitsgarantie / Pechhulp

Naast de hulpverlening die onder de dekking van uw motorrijtuigverzekering valt, is het mogelijk een aparte verzekering voor hulpverlening bij pech en/of ongeval af te sluiten. Indien u deze verzekering heeft afgesloten, heeft u naast een uitgebreide hulpverlening ook recht op vervangend vervoer gedurende een bepaalde periode wanneer het motorrijtuig niet binnen redelijke termijn kan worden gerepareerd. Raadpleeg de polis van deze apart afgesloten verzekering.

Rechtsbijstand/verhaalsrechtsbijstand

U raakt door toedoen van de tegenpartij betrokken bij een ongeval. U heeft uw auto WA of WA beperkt casco verzekerd, op grond van deze dekking is schade aan het eigen voertuig niet verzekerd. U dient uw schade nu te verhalen op de tegenpartij. Het probleem is op te lossen door een rechtsbijstand- of verhaalsbijstandverzekering af te sluiten. Het maakt uw autoverzekering, Bestelautoverzekering, vrachtwagenverzekering, motorverzekering wel iets duurder, maar voorkomt dat u achteraf met extra(hoge) kosten wordt geconfronteerd.

Premie en no-claimkorting

Korting op uw premie met Schadevrij jaren

Het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd bepaalt de korting.
Ieder jaar dat u geen schade heeft geclaimd, stijgt uw schadevrije jaren met één.
Claimt u een schade waarvoor de verzekeraar een uitkering doet, dan valt u terug naar een lagere trede. Vanaf 1 januari 2016 gebruiken verzekeraars een vaste terugvaltabel. Dit houdt in dat de schadevrije jaren volgens vastgelegde regels berekend worden. Bij één schade in een verzekeringsjaar daalt het aantal schadevrije jaren op de polis met vijf jaar, dit is voor iedereen gelijk. Wanneer sprake is van 15 schadevrije jaren of meer, dan daalt het aantal schadevrije jaren altijd naar 10 bij 1 gebeurtenis. Het gebruik van dezelfde terugvaltabel betekent duidelijkheid en voorkomt willekeur. Ook blijft het aantal schadevrije jaren betrouwbaar. Daardoor kunnen verzekeraars de schadevrije jaren juist gebruiken voor het bepalen van de korting. Uw nieuwe kortingspercentage geldt met ingang van het eerstvolgende verzekeringsjaar van het jaar waarin de schade plaatsvond.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Wanneer valt u niet terug in Bonus Malus bij een schade:

– Die de verzekeraar volledig kan verhalen op de wederpartij.
– Bij schade aan uw auto door vervoer van gewonden.
– Door brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag
– Door diefstal, inbraak en joyriding, of poging hiertoe.
– Door breuk of beschadiging van een ruit.
– Door storm (windkracht 7 of hoger)
– Door natuurrampen zoals een lawine of overstroming
– Door botsing met vogels en loslopende dieren
– Door transport per boot, trein en vliegtuig
– Door rellen
– Die valt onder de dekking Hulpverlening – Die u volledig zelf (terug)betaald heeft binnen 12 maanden nadat de verzekeraar u heeft geïnformeerd over de uitgekeerde schade, na ontvangst van uw betaling zal de verzekeraar uw aantal SVJ herstellen.
– Jaarlijks bij de prolongatie, en bij beëindiging van de verzekering, ontvangt u een opgave van de opgebouwde schadevrije jaren.

Wanneer is er sprake van materiële schade?

Gaat het om blikschade of kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.

Wanneer is er sprake van letselschade?

Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer (vrijwel) is genezen.

Zijn winterbanden verplicht in Nederland?

Winterbanden zijn niet verplicht in Nederland neen, of althans, voorlopig nog niet, maar kunnen wel nuttig zijn.

Wat is het verschil tussen zomer- en winterbanden?

Winterbanden onderscheiden zich van zomerbanden door:

 • de extra inkepingen die, op het ogenblik dat er meer grip nodig is, zich in de grond vastbijten
 • hun langere soepelheid bij lagere temperaturen
 • hierdoor rollen winterbanden beter op het asfalt, zijn ze minder onderhevig aan slijtage en rijden ze comfortabeler.

Kortom, hoewel het bij ons in Nederland niet verplicht is, zijn winterbanden geen overbodige luxe. Ze verhogen aanzienlijk de veiligheid op de baan wegens hun betere grip, beperken hierdoor de remafstand (t.o.v. zomerbanden tijdens de wintermaanden) en zorgen voor een beter comfort en minder stress.

Zijn winterbanden in het buitenland verplicht?

In Europa zijn er slechts een aantal lidstaten waar winterbanden verplicht zijn. Een overzicht van alle wettelijke en individuele verplichtingen met betrekking tot de verkeersveiligheid per land van de Europese Unie vindt u hier.

Veelgestelde vragen

Als ik mijn camper verhuur is hij dan ook verzekerd?

Verhuur is standaard niet meeverzekerd. U kunt de uitbreiding verhuur wel bij verschillende verzekeraars meeverzekeren. U dient dan wel aan een aantal eisen voldoen: de camper wordt uitsluitend voor recreatief gebruik van particulier aan een particulier verhuurd; het primaire doel van de camper is persoonlijk recreatief gebruik (en niet verhuur); de camper wordt maximaal drie maanden per kalenderjaar aan maximaal drie verschillende huurders verhuurd, zonder winstoogmerk; binnen de gezinshuishouding is slechts één camper in het bezit; voor de activiteiten rondom de verhuur van de camper bestaat geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel; de camper wordt niet actief buiten het eigen sociale netwerk of via bemiddelingsbedrijven te huur aangeboden.

Bij verhuur geldt een minimale toeslagpremie van 50% over de dekkingen WA, (beperkt) Casco, inboedel en luifel. Ook geldt er een eigen risico van €1000 (excl. Verduistering). Voor dekking Rechtsbijstand is er tijdens verhuur geen dekking.

Is er oldtimertarief voor campers?

Uw camper alleen als oldtimer verzekeren kan als het een origineel gebouwde camper is van 40 jaar of ouder. Voor het berekenen van de premie voor uitgegaan van een minimaal kilometrage van 7.500 per jaar.

Kan ik een eigenbouw camper verzekeren?

Eigenbouw of omgebouwde campers kunnen worden verzekerd, er dient bij de aanvraag wel een gunstig inspectierapport overlegd te kunnen worden als de camper ouder is dan 15 jaar. Dit geldt ook als u de camper alleen WA wilt verzekeren.

Met hoeveel korting begin ik op de camperverzekering?

De inschaling begint op trede 2. Dit betekent 5% korting op alle dekkingen.

Kan een camper op vaste taxatie verzekerd worden?

Nee, een camper kan niet verzekerd worden op basis van vaste taxatie.

Mijn camper is voorzien van een af-fabriek ingebouwd alarm, is dit voldoende?

Als de kampeeraauto niet duurder is dan €75.000 accepteren wij een fabrieksmatig ingebouwd startblokkerings-/alarmsysteem, ook als dit niet is opgenomen in de SCM-lijst.

Is er een zomertijdtarief voor campers?

Nee, de camperverzekering kent geen zomertijdtarief. Ons tarief is al gebaseerd op het beperkte gebruik voor vakanties en vrijetijdsbesteding.

Kan ik ook de inboedel van mijn camper verzekeren?

Ja, het is mogelijk om de inboedel van uw camper  te verzekeren. Het eigenrisico wordt vermeld bij de premieberekening.

Ik wil mijn camper uitlenen mag dat?

Ja, uitlenen van uw camper is toegestaan. U dient er wel rekening mee te houden dat eventuele schuldschades ten koste gaan van uw schadevrije jaren, en dat de bestuurder over een geldig rijbewijs moet beschikken. Leent u de camper uit, terwijl u de dekking Particuliere verhuur heeft meeverzekerd? Dan geldt ook bij uitlenen het extra eigen risico van € 1000.

Is navigatieapparatuur ook meeverzekerd?

Ja, als het systeem af-fabriek is ingebouwd. Dan is de waarde namelijk opgenomen in de cataloguswaarde. Over die waarde betaalt u premie en dus is er volledige dekking, in de polisvoorwaarden wordt vermeld of er eventuele beperking(maximaal vergoede waarde) van toepassing zijn.

Let op: hierboven wordt een deel van de polisdekkingen in beperkte mate toegelicht.
Derhalve kunt u aan deze vragen en antwoorden geen rechten ontlenen en zijn de polisvoorwaarden te allen tijde leidend.