Cyberverzekering Hiscox
★ ★ ★ ★ ★

  • Cyberverzekering Hiscox
  • Data risk verzekering
  • Cyber risk Hiscox
  • Cyberrisico verzekeren
Cybercrime

Cyberverzekering Hiscox | Hiscox cyberverzekering

Elke sector en elk bedrijf, van groot tot klein, loopt risico. Helaas is geen enkele organisatie immuun voor bedreigingen.

Een gerichte (computer) hack of het verlies van een laptop kan grote gevolgen hebben. Denk maar aan verlies van klantinformatie of personeelsgegevens, maar liefst 98 procent van de ondernemers krijgt te maken met een vorm van cybercrime of dataverlies, en het in verkeerde handen komen van klantinformatie of personeelsgegevens kan grote financiële gevolgen hebben, cyberrisico verzekeren, Hiscox cyberverzekering afsluiten?

Hiscox cyberverzekering | Data risk verzekering | cyberrisco verzekeren

Cybercriminaliteit komt steeds vaker voor. De cyberaanvallen bij internetbankieren, DigiNotar en diverse gemeenten waar vertrouwelijke informatie is gelekt, zijn voorbeelden die de media hebben gehaald. Bij u komt dit wellicht niet in deze omvang aan de orde, maar cyberrisico's kunnen een fors financieel risico voor u vormen, met de cyberverzekering Hiscox kunt u het Cyberrisico verzekeren.

Maar liefst 98 procent van de ondernemers krijgt te maken met een vorm van cybercrime of dataverlies. Wij bieden daarom de Hiscox Cyber- en Data Risks by Hiscox verzekering aan. De Cyberverzekering, van verzekeraar Hiscox, die dekking biedt tegen de gevolgen van inbreuk op data. Inbreuk op data is een incident waarbij gevoelige, beschermde of vertrouwelijke gegevens; gekopieerd, overgedragen, gestolen of gebruikt worden door een persoon die niet bevoegd is om deze handelingen uit te voeren.

Cyber kwetsbaarhedenscan | cyber security scan | Cyber verzekeringsscan

Hiscox Cyberverzekering & Data Risks verzekering biedt daadwerkelijk hulp als het nodig is. Alle klanten met Cyber & Data Risks by Hiscox, kunnen gebruik maken van de cyber kwetsbaarhedenscan/cyber security scan/cyber verzekeringsscan.

Cyber kwetsbaarhedenscan voor bedrijven met een omzet tot € 1.000.000,-.

✓ Door het sluiten van  de polis, wordt de kostprijs van de security scan die wordt verzorgd door ESET € 50,- i.p.v. de reguliere € 500,-.

Cyber kwetsbaarhedenscan voor bedrijven met een omzet van meer dan € 1.000.000,-.

✓ waar dit technisch mogelijk is wordt de security scan verzorgd door RedSocks Security. Deze scan wordt gratis verstrekt. De werkwijze en het aanmeldingstraject worden toegelicht in de brochure, gevoegd bij de polisvoorwaarden.

Meer informatie: Cyberverzekering Hiscox

Wanneer is er sprake van een Datalek?

  1. Vrijkomen/dataverlies van klantinformatie of personeelsgegevens.
  1. Onrechtmatige vernietiging/verwerking van Persoonsgegevens.
  1. Andere vormen van onrechtmatige verwerking.

Vanaf 1 januari 2016 geldt een meldplicht datalekken?

Met ingang van 1 januari 2016 geldt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met deze Wet, ook wel meldplicht datalekken genoemd, wil de regering de gevolgen van een datalek voor de betrokkenen zoveel mogelijk beperken. Tevens zal het moeten bijdragen aan het herstel en behoud van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens. Door het aannemen van het wetsvoorstel moet de verantwoordelijke bij een datalek, niet alleen een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar ook de betrokkenen informeren. Lees meer over Wet bescherming persoonsgegevens.

Preventie maatregelen?

Indien er andere partijen toegang hebben tot de gegevens, dienen er concrete afspraken gemaakt te worden om te voorkomen dat door een lek bij één van die partners de gegevens op straat komen te liggen.

Een preventie maatregel die Autoriteit Persoonsgegevens als absolute vereiste stelt is encryptie. Ook het hebben van anti virus software en firewall wordt als vanzelfsprekend gestelt.

Boete bij het niet nakomen van de voorschriften?

In veel meer gevallen dan voorheen kan de Autoriteit Persoonsgegevens een bestuurdeerlijke boete opleggen.

Voor welke bedrijven hebben wij geen verzekeringsmogelijkheden?

Behoort uw bedrijf tot de volgende branches/sectoren, dan hebben wij geen verzekeringsmogelijkheden:

– Financiële instellingen
– Advisering van en bemiddeling in financiële producten
– Betalingsverwerking
– Sociale media en sociale netwerken
– Kredietbeoordelaar
– Kansspelsector
– Seksbranche

Verschillende dekkingsvormen?

Privacy aansprakelijkheid
Dekt de kosten van verweer tegen en afwikkeling van claims in verband met de behandeling van persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Biedt dekking in geval van nalatigheid, schending van privacy of overtreding van de wetgeving inzake consumentenbescherming, contractbreuk en onderzoeken van regelgevende instanties. Geeft dekking bij problemen door uitval van de netwerkbeveiliging, inclusief overdracht van een virus door onachtzaamheid en onopzettelijke deelname aan een DDoS -aanval gericht tegen een derde.

Cyber Aansprakelijkheid
Dekt de kosten van verweer tegen en afwikkeling van claims die voortvloeien uit online-content op een website of op sociale media (volgens welke reclameteksten of -brochures lasterlijk zijn of inbreuk maken op handelsmerken). Websites van bedrijven, sociale media en digitale reclame zijn kwetsbaar. Bovendien bestaat het gevaar van cybersquatting.

Data inbreuk
Dekt de kosten in verband met de reactie op een inbreuk, zoals forensisch onderzoek om de inbreuk te bevestigen en vast te stellen, kosten voor melding aan de betrokkenen, kredietbeschermingsdiensten, waaronder kosten voor de bemanning van een callcenter die klanten kan aanbieden te controleren op verdachte transacties, alsmede kosten van crisismanagement en voor public relations.

Cyber business interruption
Biedt dekking tegen financiële schade, zoals verlies aan inkomsten wanneer netwerkafhankelijke bedrijfsactiviteiten stil komen te liggen. Vroeger waren bedrijfsstagnaties het gevolg van brand, overstroming enz., maar door de voortschrijdende techniek zijn er nieuwe gevaren ontwikkeld zoals virussen, programmeerfouten en computerhacking.

Hacker schade
Dekt de kosten van het hercreëren of herstellen van beschadigde gegevens, systemen of programma’s. In een digitale wereld bestaat eigendom uit meer dan alleen materiële zaken. Het is dus nodig om een specifieke verzekering af te sluiten waarmee kosten voor het herstel van immateriële activa in de vorm van gegevens kunnen worden gedekt.

Cyber afpersing
Dekt de kosten van verweer en van adviseurs die onderzoek doen en assistentie verlenen. Ook wordt de schade vergoedt tot het betalen van losgeld of geëiste zaken of diensten.

Offerte aanvragen

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Let op: hierboven wordt een deel van de polisdekkingen in beperkte mate toegelicht.
Derhalve kunt u aan deze vragen en antwoorden geen rechten ontlenen en zijn de polisvoorwaarden te allen tijde leidend.