Gezinsongevallenverzekering
★ ★ ★ ★ ★

  • Gezinsongevallenverzekering Voogd
  • Gezinsongevallenverzekering berekenen
  • Gezinsongevallenverzekering vergelijken
  • Goedkoopste gezinsongevallenverzekering

Gezinsongevallenverzekering vergelijken

Een ongeluk zit in een klein hoekje. U valt van de trap, een sportblessure, een slippartij met de fiets. Meestal loopt het goed af, soms ook niet.

Door een ongeluk kunt u of een gezinslid (partner en kinderen) voor altijd invalide blijven of zelfs overlijden. Met een Gezinsongevallenverzekering krijgt u of uw nabestaanden meestal een eenmalige uitkering als u of

uw gezinsleden…
… door een ongeval overlijdt;
… door een ongeval voor altijd invalide blijft.

Meer informatie over uw gezinsongevallenverzekering

Welke risico’s dekt een gezinsongevallenverzekering?

Met een ongevallenverzekering is het volgende verzekerd:

Een uitkering bij overlijden (Rubriek A)
Als u of uw gezinslid overlijdt door een ongeval, betaalt de verzekeraar het afgesproken bedrag.

Een uitkering bij blijvende invaliditeit (Rubriek B)
Als u of uw gezinslid door een ongeval voor altijd invalide blijft, betaalt de verzekeraar een percentage van het verzekerde bedrag. Als u gedeeltelijk invalide raakt, ontvangt u ook een gedeeltelijke uitkering. De manier waarop de verzekeraar uitkeert, leest u in de polisvoorwaarden.

Medische kosten of tandartskosten
U kunt meestal ook medische kosten of tandartskosten meeverzekeren. Deze kosten verzekert u dan tot een maximum. U hebt deze kosten door een ongeval.

Niet-verzekerde risico’s
In sommige gevallen volgt er geen uitkering, terwijl u of uw nabestaanden wel door een ongeval zijn overleden of voor altijd invalide blijven. Meestal heeft dit te maken met de oorzaak van overlijden of invaliditeit.

Bijvoorbeeld door terrorisme of molest. Ook ongevallen als gevolg van een waagstuk, een psychische aandoening, een gevaarlijke sport of verdovende middelen en alcohol zijn vaak niet verzekerd.

Let op: hierboven wordt een deel van de polisdekkingen in beperkte mate toegelicht.
Derhalve kunt u aan deze vragen en antwoorden geen rechten ontlenen en zijn de polisvoorwaarden te allen tijde leidend.