Inboedelverzekering
★ ★ ★ ★ ★

  • Inboedelverzekering Voogd
  • Inboedelverzekering berekenen
  • Inboedelverzekering vergelijken
  • Goedkoopste inboedelverzekering

De spullen in uw huis kunnen op veel manieren beschadigen. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak groot. Met een inboedelverzekering bent u hiervoor verzekerd. Voor het huis zelf kunt u een opstalverzekering afsluiten.

Welke risico’s dekt een inboedelverzekering?

Over het algemeen dekt een inboedelverzekering schade aan de spullen in uw huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie.

Uitgebreidere dekking

Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. En voor zeer waardevolle spullen, zoals sieraden, kunt u een kostbaarhedenverzekering afsluiten.
Voor de verzekering geldt soms een eigen risico.

Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Meer informatie over uw inboedelverzekering

Wat is een kostbaarhedenverzekering?

Hiermee bent u verzekerd als waardevolle voorwerpen of verzamelingen beschadigd, vermist of verloren raken, als gevolg van een oorzaak van buitenaf. Bij kostbaarheden kunt u denken aan antiek en kunstvoorwerpen, sieraden, muziekinstrumenten, foto- en filmapparatuur, audio- en videoapparatuur en verzamelingen zoals postzegels en munten.

Welke risico’s dekt een kostbaarhedenverzekering?

Bijna alle schadeoorzaken zijn gedekt, waar die ook zijn ontstaan. De verzekeraar biedt vaak een keuze in het dekkingsgebied: Nederland-, Europa- of werelddekking.

Niet verzekerd:
U bent niet verzekerd voor:

  • catastrofeachtige risico’s, zoals een overstroming of oorlog;
  • slijtage door normaal gebruik;
  • schade door gebreken in het voorwerp zelf;
  • ernstige schuld of onzorgvuldigheid van uzelf, bijvoorbeeld als u zelf een reparatie uitvoert.

Wat krijgt u vergoed?

Kan het voorwerp worden gerepareerd? Dan krijgt u de herstelkosten vergoed. Als het voorwerp niet kan worden gerepareerd, dan baseert de verzekeraar de uitkering op het getaxeerde bedrag, de dagwaarde of de nieuwwaarde.

Bij de kostbaarhedenverzekering heeft u meestal een eigen risico. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed

Voor welk bedrag?

Bij nieuwe kostbaarheden baseert de verzekeraar het verzekerd bedrag op de aankoopprijs. Oudere voorwerpen worden getaxeerd. Het taxatiebedrag is dan het verzekerd bedrag.

Wat houdt begrip onderverzekering in?

Bij een inboedelverzekering en een opstalverzekering is er een bepaald bedrag verzekerd. Bij het aangaan van de verzekering kun je dit op 2 manieren opgeven;

De nieuwwaarde van je inboedel, totaal aan spullen geef je op en dat wordt dan het verzekerde bedrag, de vraag van onderverzekering komt dan al gauw om de hoek kijken heb je een juiste inschatting gemaakt van de opgegeven waarde.

Bij de woning geldt de herbouwwaarde van je huis. Het is belangrijk dat dit bedrag niet lager is dan de werkelijke waarde. Dit betekend dat als je schade krijgt je een evenredig deel van de schade uitbetaald krijgt en dus niet je totale schade. Er moet dan wel sprake zijn van schadebedrag wat hoger ligt dan de opgegeven verzekerde waarde.

Oplossing voor het bovenstaande probleem is;
Kiezen voor een inboedelverzekering en opstalverzekering met een waarde vaststelling op basis van een inboedelwaardemeter en/of herbouwwaardemeter. Als je die hebt ingevuld krijg je daarmee garantie tegen onderverzekering. Je moet wel elke vijf jaar opnieuw zo’n meter invullen om de garantie te houden.

Gevolgen schadeverzekering bij een echtscheiding?

De meeste mensen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. De bezittingen en de schulden moeten 50/50 verdeeld worden. Wat er met de verzekeringen moet gebeuren is afhankelijk van de soort verzekering, de verdeling daarvan kan men ook meenemen in het echtscheidingsconvenant.

Verzekeringen worden gesloten om een risico af te dekken, Wie in het huis blijft wonen, krijgt de inboedel- en de opstalverzekering op naam. Eén van beide houdt de aansprakelijkheidsverzekering of rechtsbijstandverzekering en de ander moet een nieuwe verzekering(en) afsluiten.

Bepaalde verzekeringen zijn al persoonlijke verzekeringen zoals bijvoorbeeld een zorgverzekering. Bij de autoverzekering dien je ook overeenstemming te hebben over de opgebouwde schadevrije jaren mee. Andere verzekeringen volgen het risico.

Let op: hierboven wordt een deel van de polisdekkingen in beperkte mate toegelicht.
Derhalve kunt u aan deze vragen en antwoorden geen rechten ontlenen en zijn de polisvoorwaarden te allen tijde leidend.