Meer informatie bestelautoverzekering

Belangrijke overwegingen

Om verwarring/discussie achteraf te voorkomen over de vergoeding van uw schade, is het van belang dat u bij het maken van uw dekkingskeuze zich niet te beperkt tot alleen de hoogte van de premie maar ook andere afwegingen meeneemt in uw beslissing zoals bijvoorbeeld;

 • Uw financiële mogelijkheden
  Heeft u indien u betrokken raakt bij een aanrijding voldoende financiële mogelijkheden om direct een andere bestelauto te kopen. De meeste mensen hebben hun bestelauto dagelijks nodig.
 • Ruitschade
  Dit kan tegenwoordig een dure(bijvoorbeeld Head-Up Display) aangelegenheid zijn, check dus het werkelijk premieverschil, soms is het maar een relatief klein premieverschil om ruitschade toch mee te verzekeren.
 • Schade door uzelf veroorzaakt
  Premieverschil tussen WA-Beperkt Casco en WA-Volledig Casco kan meevallen zeker als uw bestelauto nog een relatief hoge dagwaarde heeft.

  Belangrijk:
  schade aan uw eigen voertuig door uw eigen toedoen wel/niet gedekt, een keuze die u heel goed moet overwegen, voorkom dat u achteraf met hoge reparatiekosten komt te zitten die u zelf moet betalen.

* Het blijft uw eigen keuze welke risico’s u wel en niet wilt verzekeren.

Gevolgen schorsen bestelautoverzekering

Indien u niet binnen de gestelde termijn uw premie heeft betaald zal de verzekeringsmaatschappij de dekking van uw bestelautoverzekering opschorten, en per schorsingsdatum uw kenteken afmelden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Gevolg;
Wanneer u aan het verkeer deelneemt, doet u dat onverzekerd en komen eventuele schades voor uw eigen rekening. Wij wijzen u erop dat het onverzekerd deelnemen aan het wegverkeer een strafbaar feit is waarop een forse boete staat.

Betekenis WA dekking | bestelautoverzekering

U bent wettelijk verplicht uw bestelauto minimaal WA te verzekeren. De bestelautoverzekering met WA dekking vergoedt de schade die u veroorzaakt aan anderen. Verzekert u uw bestelauto WA, dan dekt deze bestelautoverzekering de schade aan uzelf en aan uw eigen bestelauto niet. U heeft geen eigen risico. Deze verzekering wordt meestal afgesloten voor bestelauto’s ouder dan 9 a 10 jaar.

Betekenis WA + Beperkt casco | bestelautoverzekering

Met een bestelautoverzekering met de dekking WA beperkt casco bent u verzekerd voor schade die u met uw bestelauto toebrengt aan anderen (WA) én voor schade aan uw eigen bestelauto als gevolg van natuurschade, ruitschade en diefstal (beperkt casco). U heeft bij de meeste verzekeraar wel een eigen risico. Herstel van de schade (ruit- en blikschade) via een aangesloten herstelbedrijf heeft voor u zo zijn voordelen, en voorkomt dat u achteraf met extra(hoge) kosten wordt geconfronteerd. De bestelautoverzekering WA beperkt casco wordt meestal afgesloten voor bestelauto’s tussen de 5 en 9 jaar oud.

Wat is verzekerd *

Schade aan uw eigen bestelauto (inclusief ruitschade) door:
– Brand, ontploffing, kortsluiting en blikseminslag
– Diefstal, inbraak en joyriding, of poging hiertoe
– Oplichting/ verduistering
– Breuk of beschadiging van een ruit. Met beschadiging worden barsten,   sterretjes en putjes bedoeld. Maar bijvoorbeeld geen krassen
– Storm (windkracht 7 of hoger)
– Natuurrampen zoals een lawine of overstroming
– Botsing veroorzaakt door vogels en loslopende dieren (alleen de directe schade)
– Transport per boot, trein en vliegtuig
– Rellen

Wat is niet verzekerd *

Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden van deze bestelautoverzekering is schade die direct verband heeft met gebruik van alcohol of drugs door de bestuurder niet verzekerd.
Heeft u schade door diefstal, inbraak of joyriding, of poging daartoe? Dan is dat alleen verzekerd als de bestelauto voldoet aan de beveiligingseisen en tijdens voorval conform de polisvoorwaarden was afgesloten, en een origineel geldig beveiligingscertificaat kan worden overlegd.

* Voor volledigheid raadpleeg uw polisvoorwaarden.

Betekenis Allrisk (WA + Casco) | bestelautoverzekering

De bestelautoverzekering Volledig Casco wordt ook wel All Risk dekking genoemd, is de meest uitgebreide bestelautoverzekering. De bestelautoverzekering Volledig Casco verzekering vergoedt naast de verplichte WA-dekking ook schade aan uw eigen bestelauto door uw eigen toedoen. Het heeft dan wel gevolgen voor uw Bonus/malus korting. De bestelautoverzekering Volledig Casco wordt meestal afgesloten voor bestelauto’s tot 6 jaar oud.

Overzicht extra dekkingen

Ongevallen verzekering voor inzittende
Keert een vooraf vastgesteld bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Schadeverzekering voor inzittenden
Vergoedt de werkelijk geleden schade van bestuurder en passagiers bij een ongeluk; Naast medische kosten, huishoudelijke hulp, kleding, smartengeld, letselschade, uitvaartkosten worden door deze verzekering gedekt.

Een goede reden kan zijn

U denkt er uiteraard liever niet aan, maar wanneer u (en uw gezinsleden) bij een aanrijding betrokken raken, zorgt de schadeverzekering voor inzittende ervoor dat u uw schade direct kunt claimen bij de verzekeraar, u hoeft dus niet te wachten op een eventueel slepende procedure met de bestelautoverzekeraar van de wederpartij.

Belangrijk voor u als bestuurder: wanneer uzelf het ongeluk veroorzaakt hebt, bent u niet gedekt op de WA dekking van uw bestelautoverzekering.

Pechhulp verzekering

Hulpverlening bij pech
Hulpverlening is veelal alleen meeverzekerd als het pechgeval zich voordoet in het buitenland en het motorrijtuig volledig casco is verzekerd.

Mobiliteitsgarantie / Pechhulp
Naast de hulpverlening die onder de dekking van uw motorrijtuigverzekering valt, is het mogelijk een aparte verzekering voor hulpverlening bij pech en/of ongeval af te sluiten. Indien u deze verzekering heeft afgesloten, heeft u naast een uitgebreide hulpverlening ook recht op vervangend vervoer gedurende een bepaalde periode wanneer het motorrijtuig niet binnen redelijke termijn kan worden gerepareerd. Raadpleeg de polis van deze apart afgesloten verzekering.

Rechtsbijstand/verhaalsrechtsbijstand

U raakt door toedoen van de tegenpartij betrokken bij een ongeval. U heeft uw bestelauto WA of WA beperkt casco verzekerd, op grond van deze dekking is schade aan het eigen voertuig niet verzekerd. U dient uw schade nu te verhalen op de tegenpartij. Het probleem is op te lossen door een rechtsbijstand- of verhaalsbijstandverzekering af te sluiten. Het maakt uw bestelautoverzekering wel iets duurder, maar voorkomt dat u achteraf met extra(hoge) kosten wordt geconfronteerd.

Wanneer is er sprake van materiële schade?

Gaat het om blikschade of kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.

Wanneer is er sprake van letselschade?

Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer (vrijwel) is genezen.

Zijn winterbanden verplicht in Nederland?

Winterbanden zijn niet verplicht in Nederland, of althans, voorlopig nog niet, maar kunnen wel nuttig zijn.

Wat is het verschil tussen zomer- en winterbanden?
Winterbanden onderscheiden zich van zomerbanden door:

 • de extra inkepingen die, op het ogenblik dat er meer grip nodig is, zich in de grond vastbijten
 • hun langere soepelheid bij lagere temperaturen
 • hierdoor rollen winterbanden beter op het asfalt, zijn ze minder onderhevig aan slijtage en rijden ze comfortabeler.

Kortom, hoewel het bij ons in Nederland niet verplicht is, zijn winterbanden geen overbodige luxe. Ze verhogen aanzienlijk de veiligheid op de baan wegens hun betere grip, beperken hierdoor de remafstand (t.o.v. zomerbanden tijdens de wintermaanden) en zorgen voor een beter comfort en minder stress.

Zijn winterbanden in het buitenland verplicht?

In Europa zijn er slechts een aantal lidstaten waar winterbanden verplicht zijn. Een overzicht van alle wettelijke en individuele verplichtingen met betrekking tot de verkeersveiligheid per land van de Europese Unie vindt u hier.

Let op: hierboven wordt een deel van de polisdekkingen in beperkte mate toegelicht.
Derhalve kunt u aan deze vragen en antwoorden geen rechten ontlenen en zijn de polisvoorwaarden te allen tijde leidend.