Mobiele apparatuur
★ ★ ★ ★ ★

 • Mobiele apparatuur Voogd
 • Mobiele apparatuur berekenen
 • Mobiele apparatuur vergelijken
 • Goedkoopste mobiele apparatuur

Mobiele apparatuur verzekeren

Een mobiele apparatuurverzekering is een verzekering voor apparaten die u vaak meeneemt als u onderweg bent, zoals mobiele navigatiesystemen, mobiele telefoons, draagbare computerapparatuur, foto-, film- en videoapparatuur. Deze mobiele apparaten zijn buitenshuis vaak niet gedekt op een inboedelverzekering.

Voorbeeld te verzekeren apparatuur;

 • Mobiele telefoon
 • Ipod
 • Laptop
 • Mobiel navigatiesysteem
 • Foto – en filmapparatuur
 • Audio(visuele)apparatuur
 • Smartwatch

Meer informatie over uw mobiele apparatuurverzekering

Welke risico's dekt een mobiele apparatuurverzekering?

De mobiele apparatuurverzekering dekt onder andere de schade aan uw spullen bij gebruik buitenshuis als gevolg van in de polis genoemde risico’s zoals brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, explosie of andere plotselinge van buitenkomende onheilen.

Waarde van uw apparatuur hoger dan € 250,00 per stuk?

Heeft u apparatuur met een aankoopwaarde van € 250,00 of meer per stuk? Dan is het nodig deze gespecificeerd op te geven. Bij het maken van de berekening wordt u gevraagd de apparatuur nader te specificeren;merk, type, aankoopdatum, aankoopprijs.

Let op: hierboven wordt een deel van de polisdekkingen in beperkte mate toegelicht.
Derhalve kunt u aan deze vragen en antwoorden geen rechten ontlenen en zijn de polisvoorwaarden te allen tijde leidend.