Vrachtwagenverzekering
★ ★ ★ ★ ★

 • Vrachtwagenverzekering
 • Vrachtwagenverzekering berekenen
 • Vrachtwagenverzekering vergelijken
 • Goedkoopste vrachtwagenverzekering
vrachtwagenverzekering

Dekkingen vrachtwagenverzekering | vrachtautoverzekering

 • WA: Wettelijke Aansprakelijkheidsdekking – verplicht
 • WA + Beperkt casco
 • All risk (WA + Casco)

Vrachtwagenverzekering, vrachtautoverzekering afsluiten u heeft de keuze uit drie dekkingen*, waarvan de WA dekking wettelijke verplicht is(zonder deze verzekering bent u strafbaar. Het maakt niet uit of uw motorrijtuig achter slot en grendel in de garage staat). U kunt kiezen voor een goedkope vrachtwagenverzekering, vrachtautoverzekering (alleen WA dekking), of u kiest voor meer zekerheid, voor een vrachtwagenverzekering, vrachtautoverzekering met de dekking WA beperkt Casco(dagwaarde auto) of de vrachtwagenverzekering, vrachtautoverzekering All risk (WA + Casco).

* Het blijft uw eigen keuze welke risico’s u wel en niet wilt verzekeren.

Vrachtwagenverzekering berekenen | vrachtautoverzekering berekenen

Via de vergelijkingsmodule kunt u snel een vrachtwagenverzekering, vrachtautoverzekering berekenen.

Vrachtwagenverzekering vergelijken | vrachtautoverzekering vergelijken

In 5 minuten goedkope vrachtwagenverzekering, vrachtautoverzekering vergelijken op premie, dekking, polisvoorwaarden.

Vrachtwagenverzekering afsluiten | vrachtautoverzekering afsluiten

Nadat u de aanvraag van uw vrachtwagenverzekering, vrachtautoverzekering,  via vergelijkingsmodule heeft aangevraagd,  krijgt u  in de meeste gevallen direct een dekkingsbevestiging.

Meer informatie: Vrachtwagenverzekering

Belangrijke overwegingen bij dekkingskeuze

Om verwarring/discussie achteraf te voorkomen over de vergoeding van uw schade, is het van belang dat u bij het maken van uw dekkingskeuze zich niet te beperkt tot alleen de hoogte van de premie maar ook andere afwegingen meeneemt in uw beslissing zoals bijvoorbeeld;

 • Uw financiële mogelijkheden
  Heeft u indien u betrokken raakt bij een aanrijding voldoende financiële mogelijkheden om direct een andere vrachtwagen te kopen. Als ondernemer heeft u uw vrachtwagen nodig om uw inkomen veilig te stellen.
 • Ruitschade
  Dit kan tegenwoordig een dure(bijvoorbeeld Head-Up Display) aangelegenheid zijn, check dus het werkelijk premieverschil, soms is het maar een relatief klein premieverschil om ruitschade toch mee te verzekeren.
 • Schade door uzelf veroorzaakt
  Premieverschil tussen WA-Beperkt Casco en WA-Volledig Casco kan meevallen zeker als uw vrachtwagen nog een relatief hoge dagwaarde heeft.

  Belangrijk:
  schade aan uw eigen voertuig door uw eigen toedoen wel/niet gedekt, een keuze die u heel goed moet overwegen, voorkom dat u achteraf met hoge reparatiekosten komt te zitten die u zelf moet betalen.

* Het blijft uw eigen keuze welke risico’s u wel en niet wilt verzekeren.

Gevolgen schorsen vrachtwagenverzekering

Indien u niet binnen de gestelde termijn uw premie heeft betaald zal de verzekeringsmaatschappij de dekking van uw vrachtwagenverzekering opschorten, en per schorsingsdatum uw kenteken afmelden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Gevolg;
Wanneer u aan het verkeer deelneemt, doet u dat onverzekerd en komen eventuele schades voor uw eigen rekening. Wij wijzen u erop dat het onverzekerd deelnemen aan het wegverkeer een strafbaar feit is waarop een forse boete staat.

Betekenis WA dekking | vrachtwagenverzekering | vrachtautoverzekering

U bent wettelijk verplicht uw auto minimaal WA te verzekeren. De WA-vrachtwagenverzekering vergoedt de schade die u veroorzaakt aan anderen. Verzekert u uw vrachtwagen WA, dan dekt deze autoverzekering de schade aan uzelf en aan uw eigen auto niet. U heeft geen eigen risico. Deze vrachtwagenverzekering wordt meestal afgesloten voor vrachtwagens ouder dan 9 a 10 jaar.

Betekenis WA + Beperkt casco| vrachtwagenverzekering | vrachtautoverzekering

Met een vrachtwagenverzekering met de dekking WA beperkt casco  bent u verzekerd voor schade die u met uw vrachtwagen toebrengt aan anderen (WA) én voor schade aan uw eigen vrachtwagen als gevolg van natuurschade, ruitschade en diefstal (beperkt casco). U heeft bij de meeste verzekeraar wel een eigen risico. Herstel van de schade (ruit- en blikschade) via een aangesloten herstelbedrijf heeft voor u zo zijn voordelen, en voorkomt dat u achteraf met extra(hoge) kosten wordt geconfronteerd. Deze vrachtwagenverzekering wordt meestal afgesloten voor vrachtwagens tussen de 5 en 9 jaar oud.

Wat is verzekerd*

Schade aan uw vrachtwagen (inclusief ruitschade) door:
– Brand, ontploffing, kortsluiting en blikseminslag
– Diefstal, inbraak en joyriding, of poging hiertoe
– Oplichting/ verduistering
– Breuk of beschadiging van een ruit. Met beschadiging worden barsten,   sterretjes en putjes bedoeld. Maar bijvoorbeeld geen krassen
– Storm (windkracht 7 of hoger)
– Natuurrampen zoals een lawine of overstroming
– Botsing veroorzaakt door vogels en loslopende dieren (alleen de directe schade)
– Transport per boot, trein en vliegtuig
– Rellen

Wat is niet verzekerd*

Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden van deze vrachtwagenverzekering is schade die direct verband heeft met gebruik van alcohol of drugs door de bestuurder niet verzekerd.
Heeft u schade door diefstal, inbraak of joyriding, of poging daartoe? Dan is dat alleen verzekerd als de vrachtwagen voldoet aan de beveiligingseisen en tijdens voorval conform de polisvoorwaarden was afgesloten, en een origineel geldig beveiligingscertificaat kan worden overlegd.

*voor volledigheid raadpleeg uw polisvoorwaarden.

Betekenis Allrisk (WA + Casco)| vrachtwagenverzekering | vrachtautoverzekering

Volledig Casco wordt ook wel All Risk dekking genoemd, is de meest uitgebreide vrachtenwagenverzekering. De vrachtwagenverzekering met Allrisk/Volledig Casco dekking vergoedt naast de verplichte WA-dekking ook schade aan uw eigen vrachtwagen door uw eigen toedoen. Het heeft dan wel gevolgen voor uw Bonus/malus korting. De vrachtautoverzekering Allrisk wordt meestal afgesloten voor vrachtwagens tot 6 jaar oud.

Overzicht extra dekkingen - ongevallen- en schadeverzekering voor inzittende

Ongevallen verzekering voor inzittende

Keert een vooraf vastgesteld bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Schadeverzekering voor inzittenden

Vergoedt de werkelijk geleden schade van bestuurder en passagiers bij een ongeluk; Naast medische kosten, huishoudelijke hulp, kleding, smartengeld, letselschade, uitvaartkosten worden door deze verzekering gedekt.

Een goede reden kan zijn

U denkt er uiteraard liever niet aan, maar wanneer u (en uw gezinsleden) bij een aanrijding betrokken raken, zorgt de schadeverzekering voor inzittende ervoor dat u uw schade direct kunt claimen bij de verzekeraar, u hoeft dus niet te wachten op een eventueel slepende procedure met de autoverzekeraar van de wederpartij.

Belangrijk voor u als bestuurder: wanneer uzelf het ongeluk veroorzaakt hebt, bent u niet gedekt op de WA dekking van uw autoverzekering.

Rechtsbijstand/verhaalsrechtsbijstand

U raakt door toedoen van de tegenpartij betrokken bij een ongeval. U heeft uw auto WA of WA beperkt casco verzekerd, op grond van deze dekking is schade aan het eigen voertuig niet verzekerd. U dient uw schade nu te verhalen op de tegenpartij. Het probleem is op te lossen door een rechtsbijstand- of verhaalsbijstandverzekering af te sluiten. Het maakt uw autoverzekering, Bestelautoverzekering, vrachtwagenverzekering, motorverzekering wel iets duurder, maar voorkomt dat u achteraf met extra(hoge) kosten wordt geconfronteerd.

Premie en no-claimkorting

Korting op uw premie met Schadevrij jaren

Het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd bepaalt de korting.
Ieder jaar dat u geen schade heeft geclaimd, stijgt uw schadevrije jaren met één.
Claimt u een schade waarvoor de verzekeraar een uitkering doet, dan valt u terug naar een lagere trede. Vanaf 1 januari 2016 gebruiken verzekeraars een vaste terugvaltabel. Dit houdt in dat de schadevrije jaren volgens vastgelegde regels berekend worden. Bij één schade in een verzekeringsjaar daalt het aantal schadevrije jaren op de polis met vijf jaar, dit is voor iedereen gelijk. Wanneer sprake is van 15 schadevrije jaren of meer, dan daalt het aantal schadevrije jaren altijd naar 10 bij 1 gebeurtenis. Het gebruik van dezelfde terugvaltabel betekent duidelijkheid en voorkomt willekeur. Ook blijft het aantal schadevrije jaren betrouwbaar. Daardoor kunnen verzekeraars de schadevrije jaren juist gebruiken voor het bepalen van de korting. Uw nieuwe kortingspercentage geldt met ingang van het eerstvolgende verzekeringsjaar van het jaar waarin de schade plaatsvond.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Wanneer valt u niet terug in Bonus Malus bij een schade:

 • Die de verzekeraar volledig kan verhalen op de wederpartij.
 • Bij schade aan uw auto door vervoer van gewonden.
 • Door brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag
 • Door diefstal, inbraak en joyriding, of poging hiertoe.
 • Door breuk of beschadiging van een ruit.
 • Door storm (windkracht 7 of hoger)
 • Door natuurrampen zoals een lawine of overstroming
 • Door botsing met vogels en loslopende dieren
 • Door transport per boot, trein en vliegtuig
 • Door rellen
 • Die valt onder de dekking Hulpverlening
 • Die u volledig zelf (terug)betaald heeft binnen 12 maanden nadat de verzekeraar u heeft geïnformeerd over de uitgekeerde schade, na ontvangst van uw betaling zal de verzekeraar uw aantal SVJ herstellen.
 • Jaarlijks bij de prolongatie, en bij beëindiging van de verzekering, ontvangt u een opgave van de opgebouwde schadevrije jaren.

Wanneer is er sprake van materiële schade?

Gaat het om blikschade of kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.

Wanneer is er sprake van letselschade?

Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer (vrijwel) is genezen.

Wat is de aanhangwagen, -trailerverzekering?

Uw aanhangwagen of trailer kan op veel manieren beschadigen. U heeft een aanrijding. Of u bent het slachtoffer van vandalisme. Ook kan uw trailer worden gestolen. Met deze verzekering bent u hiervoor verzekerd.

Let op: hierboven wordt een deel van de polisdekkingen in beperkte mate toegelicht.
Derhalve kunt u aan deze vragen en antwoorden geen rechten ontlenen en zijn de polisvoorwaarden te allen tijde leidend.