Direct online verzekeren

Via onderstaande links kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week zelf een premie berekenen & verzekering afsluiten, u krijgt dan direct te horen of u geaccepteerd bent. Makkelijker kan niet.

Werkgeversaansprakelijkheid | Goed werkgeverschap | Duty to Care
Goed werkgeverschap is een breed begrip, aansprakelijkheid van een werkgever voor de schade van werknemers, komt veel voor waardoor er veel jurisprudentie over is. Schade opgelopen tijdens uitoefening van hun werkzaamheden, is een facet wat laatste jaren fors is toegenomen. In principe bent u als werkgever verplicht ervoor te zorgen dat uw werknemers in een veilige omgeving kunnen werken, en zich in het verkeer kunnen begeven (indirecte zorgplicht). Wanneer bent u nu als werkgever aansprakelijk en welke behoorlijke verzekeringen dient volgens de Hoge Raad te hebben?

Wanneer is er sprake van Indirecte zorgplicht?

Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat de werkgever bovendien aansprakelijk is bij situaties buiten het normale werk, Op grond van dit artikel bestaat dus ook de zorgplicht voor (werk)omstandigheden die de werkgever niet zelf kan beïnvloeden, maar waarvoor u als werkgever toch aansprakelijk bent als u niet gezorgd hebt voor een verzekering of een andere voorziening waardoor de werknemer (een deel van) zijn schade vergoed krijgt; de zogenaamde ‘indirecte zorgplicht’. Dit speelt bijvoorbeeld wanneer een werknemer zich voor het werk in het verkeer begeeft.

Wanneer is er sprake van een behoorlijke verzekering?

Bij een combinatie van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), een werknemersschadeverzekering (WSV) en een collectieve ongevallenverzekering wordt er in een behoorlijke mate invulling aan het begrip ‘behoorlijke verzekering’ gegeven. De Hoge Raad heeft beslist dat de verzekeringsmogelijkheden/verzekeringsverplichting en de omvang daarvan van geval tot geval nader vastgesteld moet worden. Een rechter zal zich zo nodig door een deskundige daarover laten informeren.

Hoofdregel werkgeversaansprakelijkheid

De hoofdregel van uw werkgeversaansprakelijkheid is te vinden in artikel 7:658 BW. Dit artikel legt een ruime zorgplicht op aan de werkgever voor de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werkplek en de middelen en werktuigen waarmee wordt gewerkt, dienen ingericht te zijn ter voorkoming van schade, personeel moet voldoende worden geïnstrueerd én de nakoming en naleving van al deze maatregelen moet worden gecontroleerd. De wetgever stelt als sanctie op de niet-nakoming van deze zorgplicht dat u als werkgever aansprakelijk bent voor de eventuele schade van de werknemer.

Wat is het Arena-arrest?

In een belangrijk arrest van de Hoge Raad, dat onder de naam ’Arena-arrest’ bekend staat, gaat het om een ongeval met een auto tijdens werktijd. Moet bijvoorbeeld de werknemer op de fiets op dezelfde wijze worden beschermd? Wat te denken van situaties waarbij een werknemer buiten het verkeer tijdens zijn werk schade oploopt? Of de (letsel)schade die ontstaat tijdens een zakelijk verblijf in het buitenland Hoe ver gaat de zorgplicht van de werkgever dan? Zou de werkgever op grond van goed werkgeverschap ook in die situatie voor een verzekering moeten zorgen?

Verzekeringsmogelijkheden werkgeversaansprakelijkheid?

Om uw werkgeversaansprakelijkheid adequaat af te dekken bestaan er verschillende mogelijkheden, de belangrijkste om tot een zo volledig mogelijke dekking te komen zijn vindt u in het onderstaande overzicht:

  1. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
  2. Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gecombineerd met subdekkingen schadeverzekering voor inzittenden (SVI) en Ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI).
  3. Werknemersschadeverzekering (WSV).
  4. (collectieve) ongevallenverzekering.
  5. Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen (WEGAM/WEGAS).

Voor u als werkgever is het dus belangrijk om te blijven controleren of de door uw afgesloten verzekeringen nog steeds voldoen aan de invulling van het begrip behoorlijke verzekering, het is dus van belang om uw verzekeringen up-to-date te houden.

Welke bedrijfsverzekeringen zijn er?
Bedrijfsverzekeringen zijn er in alle soorten en maten. Bovenstaand staan de voornaamste bedrijfsverzekeringen voor u opgesomd. Maak een keuze en bereken via de bovenstaande pagina’s uw premie, staat de verzekering er niet tussen bel ons dan wij helpen uw graag verder.

Startend of bestaand bedrijf?
Of u nu startend bedrijf bent en een complete dekking zoekt die op uw situatie volstaat. Of u bent een bestaand bedrijf waarbij het verzekeringspakket wellicht niet meer goed aansluit bij uw omvang.

Nieuwe bedrijfsplannen?
Daarnaast is het belangrijk of u plannen heeft om uw bedrijfsactiviteiten uit te breiden of andere substantiële wijzigingen in uw bedrijf door te voeren. Wij adviseren u graag vroegtijdig over de risico’s die nieuwe bedrijfsactiviteiten met zich meebrengen en doen u een passend voorstel voor het wel of niet afdekken van deze risico’s.

Wat vertelt uw jaarrekening dit jaar?
Wij hopen dat u het voorzichtig economisch herstel op uw jaarrekening terug ziet en dat de ontwikkelingen in 2016 gunstig voor u zijn. Veel bedrijven zien weer ruimte ontstaan op de balans en gaan hierdoor meer investeren. Hoe uw bedrijf ook beweegt, wij houden de verzekeringen graag voor u op orde. Daarom vragen wij u om ons direct op de hoogte te brengen indien er zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op uw lopende verzekeringen. Zo houdt u uw verzekeringspakket actueel en voorkomt u dat u onderverzekerd bent of teveel premie betaalt.

Heeft u wel het juiste bedrijfsverzekeringspakket, loopt u geen risico met uw bedrijf?
Goed verzekerd zijn voorkomt ellende! U wilt toch niet geconfronteerd worden met een torenhoge rekening als er iets mis gaat in uw bedrijf. Het klinkt heel logisch maar kijk eens naar uw eigen situatie….. Is alles bij u wel goed geregeld, heeft u wel het juiste bedrijfsverzekeringspakket, loopt u geen risico met uw bedrijf?

Wilt u premie besparen?
Uiteraard houden wij voor uw lopende verzekeringen de premies scherp in de gaten. Heeft u polissen die elders lopen? Wij checken graag of het voor u voordelig is om deze aan uw huidige verzekeringspakket toe te voegen.

Wilt u op uw verzekeringspremies besparen, wij kunnen op Feebasis een pakketvergelijking voor u maken?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak!